PEHLİVAN (TDK)


1 . Güreşçi.
2 . mecaz Boylu boslu ve güçlü kimse: "Pehlivan yapılıydı fakat yüzünü tam göremedim."- R. H. Karay.

Pehlivan kelimesi baş harfi P son harfi N olan bir kelime. Başında P sonunda N olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı P sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYLU Nedir?


1 . Boyu olan.
2 . Boyu benzerlerinden uzun olan: "Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi."- H. E. Adıvar.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÜÇLÜ Nedir?


1 . Gücü olan, kuvvetli, yavuz: "Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır."- A. İlhan.
2 . Şiddeti çok olan.
3 . mecaz Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.
4 . mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili: "Kitabında ne kadar güçlü ve üslup sahibi bir yazar olduğunu belgeler."- H. Taner.

GÜRE Nedir?


1 . Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek.
2 . Bir yaşından üç yaşına kadar olan tay.
3 . sıfat, mecaz Kuvvetli, dinç.
4 . sıfat, mecaz Çekingen, korkak, ürkek.

GÜREŞ Nedir?

Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması.

GÜREŞÇİ Nedir?

Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILI Nedir?


1 . Yapısı herhangi bir nitelikte olan: "Güzel yapılı. Sağlam yapılı."- .
2 . Vücudu gelişmiş, iri: "Yapılı bir adam."- .

A E H L N P V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Pehlivan,

6 Harfli Kelimeler

Haneli, Hilvan, Nihale,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alevi, Elvan, Haile, Halen, Havil, Helva, İhale, İhvan, İlahe, İlave, İlhan, Levha, Nahiv, Nipel, Panel, Pelin, Pilav, Pinel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alev, Apel, Ehil, Elan, Enli, Enva, Evin, Evla, Evli, Hail, Hain, Hale, Hali, Hane, Hani, Havi, Hela, Hile, İane, İlah, İlan, İnal, İnha, Lain, Leva, Liva, Nail, Naip, Nale, Neva, Pena, Peni, Plan, Vahi, Vale, Vali, Veli, Vena,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ali, Alp, Ani, Ela, Hal, Han, Hap, Hav, Hep, Hin, İla, İle, Lan, Lap, Lav, Leh, Lep, Nal, Nev, Pah, Pal, Pil, Vah, Van,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, An, Av, Eh, El, En, Ev, Ha, He, İl, İn, İp, La, Le, Ne, Pe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.