PEDOTEKNİ (TDK)

( paid çocuk, tekhne sanat) eğib. Çocuk dirimbilimi, ruhbilimi ve toplumbilimi ilkelerinin kılgılı bir erekle uygulanması; kılgılı çocuk bilimi.

Pedotekni kelimesi baş harfi P son harfi İ olan bir kelime. Başında P sonunda İ olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi O , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ . Başı P sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

DİRİ Nedir?


1 . Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı: "Senin ölün değil, bana dirin lazım."- Ö. Seyfettin.
2 . Güçlü, zinde: "Diri bir adam."- .
3 . Solmamış, pörsümemiş: "Diri çiçek. Diri yaprak."- .
4 . Gereği kadar pişmemiş.

DİRİM Nedir?


1 . Hayat, yaşam: "Ölüm, burada, bir sanatçının büyüsüyle yeniden dirime dönüşüyor."- S. İleri.
2 . Yaşama gücü.

DİRİMBİLİM Nedir?

Canlılarda dirimin başlangıcını, türlerin evrimini, üremeyİ gelişmeyi inceleyen bilim, °biyoloji.

EREK Nedir?

Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef: "Onun metodunu uygulamakla araştırıcının varamayacağı erek yoktur."- A. Erhat.

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

KILGI Nedir?

Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik.

KILGILI Nedir?


1 . Uygulamalı.
2 . Maksada uygun, kullanışlı.
3 . Gerçeklere uygun.

RUHBİLİM Nedir?

Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, °ruhiyat, °psikoloji.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TOPLUMBİLİM Nedir?

Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, °içtimaiyat, °sosyoloji.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGULANMA Nedir?

Uygulanmak işi.

D E E K N O P T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tekiden,

6 Harfli Kelimeler

Dekont, Detone, Dipnot, İpotek, İtenek, Kodein, Pekent, Pektin, Pendik, Tepkin,

5 Harfli Kelimeler

Denek, Denet, Diken, Dikte, Dinek, Etken, Etkin, Etnik, Kendi, Kenet, Keten, Keton, Optik, Petek, Piket, Piton, Potin, Tedip, Tekin, Tekne, Tepik, Tepke, Tepki, Tonik, Topik,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Denk, Depo, Dine, Dink, Done, Edep, Edik, Edip, Ekin, Ekip, Ekti, Enek, Enik, Epik, Etek, Eten, Etik, Etki, İken, İkon, İnek, İpek, Kedi, Kene, Kent, Kete, Kipe, Koni, Kont, Nite, Peki, Peni, Pide, Pike, Piko, Tein, Teke, Tepe, Tepi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Din, Dip, Dok, Don, Ede, Edi, Eke, Eko, Epe, Eti, İde, Kep, Ket, Kin, Kip, Kit, Kod, Kot, Net, Not, Pek, Pik, Pot, Tek, Ten, Tik, Tin, Tip, Tok, Ton, Top,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, En, Et, İn, İp, İt, Ke, Ki, Ne, Od, Ok, On, Ot, Pe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.