PEDER (TDK)


1 . Baba: "Pederinize büyük ikramiye isabet etmiş."- R. H. Karay.
2 . Papaz.

Peder kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R . Başı P sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BABA Nedir?


1 . Çocuğu olmuş erkek, peder.
2 . Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek: "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür."- Anayasa.
3 . Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme.
4 . Çatı merteği.
5 . Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse: "Atatürk Türk milletinin babasıdır."- .
6 . mecaz Anlayışlı, iyi huylu erkek.
7 . mecaz Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı.
8 . mecaz Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse.
9 . mecaz Ata: "Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde..."- Y. K. Beyatlı.
10 . sıfat, argo Çok kaliteli, üstün nitelikli. 1
1 . eskimiş Tarikatların bazısında tekke büyüğü: "Bektaşi babası."- . 1
2 . eskimiş Bu gibi kimselere verilen unvan: "Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas."- . 1
3 . denizcilik Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. 1
4 . mimarlık Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

İKRAMİYE Nedir?


1 . Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para.
2 . Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne.

İSABET Nedir?


1 - (Bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe vurma, hedefi vurma.
2 - (Piyango vb.) Şans oyunlarında, kazanma, çıkma, vurma.
3 - (Öneri, düşünce, söz için) Yerindelik, yanılmazlık.
4 - Güzel rastlantı.
5 - "Çok güzel!", "iyi oldu!" gibi anlamlarda kullanılır.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

PAPA Nedir?

Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı.

PAPAZ Nedir?


1 . Hristiyan din adamı, peder.
2 . Üzerinde papaz resmi olan iskambil kâğıdı.

D E E P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Peder, Perde,

4 Harfli Kelimeler

Dere, Edep, Eder, Eper,

3 Harfli Kelimeler

Ede, Epe,

2 Harfli Kelimeler

De, Er, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.