PEŞREVLENME (TDK)

Peşrevlenmek eylemi.

Peşrevlenme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı P sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

PEŞREVLENMEK Nedir?

Güreşe tutuşmadan önce pehlivanlar, ellerini birbirine ve uyluklarına vurarak, hafifçe sıçrayarak gösteri yapmak.

E E E E L M N P R V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eşelenme,

7 Harfli Kelimeler

Elverme, Eşeleme, Eşlenme, Evlenme, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Eşleme, Everme, Meşrep, Peleme, Pereme, Peşrev, Şlempe,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Eşlem, Evren, Meleş, Menşe, Neler, Peren, Remel, Reşme, Verem, Verme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Eper, Eren, Erme, Eşme, Evre, Meşe, Nere, Neşe, Reel, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Epe, Lep, Leş, Men, Nem, Nev, Peş, Şem, Şen, Şer, Şev,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Eş, Ev, Le, Me, Ne, Pe, Re, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.