PAZARLAMAK (TDK)

Bir ürünü, bir malı, bir hizmeti satacak uygun piyasa bulmak.

Pazarlamak kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı P sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULMAK Nedir?


1 - Arayarak ya da aramadan bir şeyle, bir kimseyle karşılaşmak; bir şeyi elde etmek.
2 - Yitirilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.
3 - Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, °keşfetmek.
4 - İlk kez yeni bir şey yaratmak, ºicat etmek.
5 - İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak.
6 - Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak.
7 - Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak.
8 - Seçmek, uygun saymak.
9 - Sağlamak, ºtemin etmek.
10 - (Kabahat, suç, kusur için) Yüklemek. 1
1 - Erişmek. 1
2 - Cezaya uğramak. 1
3 - Anımsamak, hatırlamak.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

PİYASA Nedir?


1 . Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar: "Şimdi de pazar, piyasa yerlerinde, mahalle dolaylarında tanır, sayarlar."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme: "Kahvenin önünden dört beş kere daha geçer, akşam piyasasını yapardım."- S. F. Abasıyanık.
3 . Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat: "Sonbaharda, yakında açılacak tütün piyasasının haberleriyle ümitlenir, tasalanır, yüzleri bir gün gülerse beş gün kederli kalırdı."- N. Cumalı.
4 . ekonomi Arz ve talebin karşılaştığı alan.
5 . Ortalık: "Bunlardan bir kısmı bugün piyasada alaturka çalgıcılığın en ileri gelenlerindendir."- O. C. Kaygılı.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

A A A A K L M P R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Pazarlamak,

9 Harfli Kelimeler

Apazlamak, Azarlamak, Paralamak, Pazarlama,

8 Harfli Kelimeler

Apazlama, Araklama, Aralamak, Arkalama, Arpalama, Azarlama, Karalama, Paralama, Parlamak,

7 Harfli Kelimeler

Alarmak, Aparmak, Aralama, Azalmak, Kalamar, Kaplama, Karlama, Malkara, Paklama, Palamar, Parlama, Zampara,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alarma, Alpaka, Apalak, Aparma, Aramak, Azalma, Kamara, Kapama, Kaplam, Karama, Kazara, Makara, Malkar, Maraza, Parlak, Parmak, Plazma,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmaz, Alaka, Alarm, Alaza, Almak, Araka, Arama, Azmak, Kalma, Kapma, Karma, Kazma, Klapa, Kramp, Lakap, Malak, Malaz, Maral, Maraz, Marka, Mazak, Palaz, Parka, Pazar, Plaka, Plaza, Rakam, Ramak, Rampa,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Alaz, Alma, Amal, Apak, Apaz, Arak, Arap, Araz, Arka, Arma, Arpa, Azap, Azar, Azma, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kara, Kaza, Kral, Laka, Lama, Lapa, Larp, Laza, Mala, Mapa, Mark, Pala, Para, Park, Plak, Ramp, Zamk, Zara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alp, Ama, Ara, Ark, Arp, Arz, Aza, Kal, Kam, Kap, Kar, Kaz, Lak, Lam, Lap, Laz, Mal, Pak, Pal, Ram, Rap, Zam, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.