PAZARLAMACI (TDK)

Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı.

Pazarlamacı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı P sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

PAZAR Nedir?


1 . Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer: "Perşembe pazarı. Salı pazarı."- .
2 . Belli bir şeyin satıldığı yer: "Balık pazarı."- .
3 . Alım satım, alışveriş: "Allah hayırlı pazar versin."- .
4 . Haftanın birinci günü, cumartesi ile pazartesi arasındaki gün: "Ertesi gün pazardı, öğleye kadar tembellik edersiniz."- M. Ş. Esendal.

PAZARLAMA Nedir?


1 . Pazarlamak işi.
2 . ticaret Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

A A A A C I L M P R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Pazarlamacı,

9 Harfli Kelimeler

Palamarcı, Pazarlama,

8 Harfli Kelimeler

Apazlama, Arpalama, Azarlama, Paralama, Paralıca,

7 Harfli Kelimeler

Aralama, Arılama, Carlama, Cırlama, Cızlama, Iralama, Marazlı, Palamar, Parlama, Pazarcı, Pırlama, Rampacı, Rampalı, Zampara, Zımpara, Zıplama, Zırlama,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Aparma, Aramca, Armalı, Arpacı, Azalma, Azaplı, Cızlam, Lamacı, Lapacı, Maraza, Mızrap, Paraca, Paracı, Paralı, Plazma,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acıma, Alaca, Alarm, Alaza, Apacı, Aracı, Arama, Arıza, Camız, Camlı, Carlı, Cazlı, Irama, Lazca, Lazım, Macar, Malaz, Malca, Malcı, Maral, Maraz, Palaz, Pazar, Plaza, Rampa, Zamlı, Zarcı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Alaz, Alım, Alma, Amal, Amca, Apaz, Arap, Araz, Arız, Arlı, Arma, Arpa, Azap, Azar, Azca, Azma, Lama, Lapa, Larp, Laza, Mala, Mapa, Mazı, Pala, Para, Pazı, Raca, Ramp, Razı, Rıza, Zara,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alp, Ama, Ara, Arı, Arp, Arz, Aza, Azı, Cam, Car, Caz, Cız, Ira, Irz, Lam, Lap, Laz, Mal, Pal, Pır, Ram, Rap, Zam, Zar, Zıp,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.