PAZI (TDK)

Ispanakgillerden, yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabani ıspanak (Beta vulgaris varcicla).

Pazı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I . Başı P sonu I olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ISPANAK Nedir?

Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki (Spinacia oleracea).

ISPANAKGİLLER Nedir?

İki çeneklilerden, örnek bitkisi ıspanak olan, pazı, pancar vb. başka türleri de içine alan bir familya.

PANCAR Nedir?


1 . Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris).
2 . Bu bitkinin şeker elde edilen kalın ve etli kökü.

SEBZE Nedir?

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANİ Nedir?


1 . Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.
2 . Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).
3 . mecaz Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse): "Babası, dağdan gelme, dangıl dungul bir yabaniymiş."- S. M. Alus.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

A I P Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Pazı,

3 Harfli Kelimeler

Azı, Zıp,

2 Harfli Kelimeler

Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.