PAYLAŞTIRMAK (TDK)

Herkese kendi payına düşeni aldırmak veya vermek.

Paylaştırmak kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı P sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDIRMAK Nedir?


1 . Alma işini yaptırmak: "Söyledim, söyledim, bir urgan aldıramadım."- N. Cumalı.
2 . (-i, -e) Getirtmek: "Ne yaptı yaptı, nişanlısını oraya aldırdı."- C. Uçuk.
3 . Vücuttan herhangi bir parçayı veya organı sağlık sebebiyle çıkarttırmak: "Bademcik aldırmak. Çocuk aldırmak."- .
4 . (-e) Önem vermek, değer vermek: "Felsefenin teorik olan kısmına pek aldırmaz."- N. Araz.
5 . (-den) Başkasına kaptırmak: "Elimden aldırdım gül yüzlü yâri / Ben bir daha buldum ellere nispet."- Emrah.
6 . (-i, -e) Sığdırmak: "Bunca eşyayı bu küçücük eve nasıl aldırdınız."- .

HERK Nedir?

Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla.

HERKES Nedir?

İnsanların bütünü: "Neylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanmadın olacak."- C. S. Tarancı.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A I K L M P R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Paylaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Paylaştırma, Yaklaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Aklaştırma, Altıparmak, Ayartılmak, Ayrılaşmak, Karşıtlama, Katırlaşma, Tapışlamak, Tıraşlamak, Yapılaşmak, Yaratılmak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artıklama, Aşılatmak, Ayartılma, Ayıklatma, Ayılaşmak, Ayıplamak, Ayrılaşma, Iraklaşma, Kapatılma, Karalayış, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katılaşma, Kayıtlama, Parlatmak, Paylaşmak, Paylatmak, Pırtlamak, Şaplatmak, Şartlamak, Tapıklama, Tapışlama, Tıpalamak, Tıraşlama, Yapılaşma, Yaptırmak, Yaratılma, Yarılamak, Yaşartmak, Yıpratmak,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Apartmak, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Ayakaltı, Ayartmak, Ayıklama, Ayılaşma, Ayıltmak, Ayıplama, Ayırtmak, Ayrılmak, Ayrışmak, Aytışmak, Iralamak, Kaplatış, Kaplatma, Kaplayış, Kaptırma, Kartalma, Katlayış, Kayırtma, Kaytarış, Kaytarma, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Makaralı, Maşatlık, Parlamak, Parlatma,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alışmak, Almaşık, Altışar, Altyapı, Aparkat, Aparmak, Apartma, Apaşlık, Apışmak, Araplık, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arpalık, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Atlayış, Ayaktaş, Ayartış, Ayartma, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Aylamak, Ayrılma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aklama, Alarma, Alaşım, Alışma, Alpaka, Altmış, Amalık, Apalak, Aparat, Aparma, Apayrı, Apışak, Apışma, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arayış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atılma, Atışma, Atlama, Ayaklı, Ayakta, Ayarlı, Ayartı, Ayıkma, Ayılma, Ayırma, Aylama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Aptal, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kalay, Kalım, Kalıp, Kalış,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lam, Lap, Mal, Maş, Mat, Pak, Pal, Pat, Pay,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.