PAYLAŞTIRMA (TDK)

Paylaştırmak işi.

Paylaştırma kelimesi baş harfi P son harfi A olan bir kelime. Başında P sonunda A olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı P sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PAYLAŞTIRMAK Nedir?

Herkese kendi payına düşeni aldırmak veya vermek.

A A A I L M P R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Paylaştırma,

9 Harfli Kelimeler

Ayartılma, Ayrılaşma, Tapışlama, Tıraşlama, Yapılaşma, Yaratılma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Aratılma, Arılaşma, Aşılatma, Ayılaşma, Ayıplama, Parlatma, Parlayış, Patlayış, Paylaşım, Paylaşma, Paylatma, Pırtlama, Şamatalı, Şaplatma, Şartlama, Tıpalama, Yaptırma, Yarılama, Yaşartma, Yıpratma,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Altyapı, Apartma, Arılama, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşırtma, Aştırma, Atlayış, Ayartış, Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Iralama, Malarya, Malatya, Maşrapa, Palamar, Parlama, Patalya, Patlama, Paylama, Pırlama, Rampalı, Şaplama, Şarlama, Şırlama, Tarayış, Taşırma, Taşlama, Taşralı, Taylama, Yalatma, Yalıtma, Yapılma, Yapışma,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Alaşım, Alışma, Altmış, Aparat, Aparma, Apayrı, Apışma, Aratış, Aratma, Arayış, Arıtma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Atılma, Atışma, Atlama, Ayarlı, Ayartı, Ayılma, Ayırma, Aylama, Maaşlı, Maşala, Maşalı, Matara, Mayalı, Maytap, Paralı, Partal, Paşalı, Şamalı, Şamata, Şartlı, Tapalı, Taralı, Tarama, Taşıma, Trampa,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Aptal, Arama, Artım, Artış, Artma, Aşama, Atama, Ayrım, Ayrıt, Iltar, Irama, Malya, Maral, Martı, Marya, Matla, Parya, Patal, Paylı, Rampa, Ratıp, Şamar, Şaplı, Şarap, Şatır, Talaş, Tapış, Tapma, Taraş, Tarım, Tarla, Taşıl, Taşım, Taşlı, Taşma, Taşra, Tımar, Tıraş,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Apaş, Apış, Arap, Arış, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Arya, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayıp, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Lama, Lapa, Larp, Lata, Maaş, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ata, Aya, Ayı, Ira, Lam, Lap, Mal, Maş, Mat, Pal, Pat, Pay, Pır, Pıt, Ram, Rap, Ray, Şal, Şap, Şat, Şıp, Tal, Tam, Tar, Taş, Tay, Tıp, Tır, Yal, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.