PAYETLEME (TDK)

Payetle süsleme işlemi.

Payetleme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı P sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

PAYE Nedir?


1 . Rütbe: "Lalalık, kavaslık derecelerinden kalfalık payesine yükseldiği bir sırada yanımdan uzaklaştırıldı, gitti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Derece, aşama.

PAYET Nedir?

Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul.

SÜSLEME Nedir?


1 . Süslemek işi, bezeme, tezyin.
2 . Süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı.
3 . Sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.

A E E E L M P T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Maltepe, Peyleme,

6 Harfli Kelimeler

Atelye, Eletme, Eyalet, Eyleme, Peleme, Teleme, Yeleme,

5 Harfli Kelimeler

Amele, Eleme, Emaye, Eylem, Eytam, Metal, Palet, Payet, Pelte, Talep, Telem, Temel, Tepme, Teyel, Yelme, Yetme,

4 Harfli Kelimeler

Alem, Alet, Amel, Apel, Atel, Ayet, Elem, Elma, Emay, Emel, Emet, Epey, Etap, Etme, Lame, Malt, Meal, Meta, Paye, Tela, Tema, Tepe, Teyp, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Alp, Alt, Ate, Ela, Epe, Lam, Lap, Lep, Ley, Mal, Mat, Met, Mey, Pal, Pat, Pay, Pey, Tal, Tam, Tay, Tel, Tem, Yal, Yat, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, At, Ay, El, Em, Et, Ey, La, Le, Me, Pe, Ta, Te, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.