PATRİKLİK (TDK)


1 . Patrik olma durumu.
2 . Patriğin görevi veya makamı.

Patriklik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı P sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

PATRİK Nedir?

Ortodoks ve bazı Doğu kiliselerinin başkanı: "Patriklerini otele getirmek büyük bir hadise idi."- F. R. Atay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A K K L P R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Patriklik, Pratiklik,

8 Harfli Kelimeler

Katiplik, Rakiplik, Rikkatli,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Atiklik, İrtikap, Liparit, Partili,

6 Harfli Kelimeler

Arktik, İptila, İtalik, İtikal, Karpit, Kiplik, Kirkit, Kirpik, Kirtil, Kritik, Lipari, Patrik, Pilaki, Pratik, Rikkat, Taklip, Takrip,

5 Harfli Kelimeler

Aplik, April, İplik, İptal, İtila, İtlik, Kapik, Katil, Katip, Kikla, Kilit, Kiril, Kirli, Kirpi, Kitap, Likit, Lipit, Lirik, Parti, Patik, Pirit, Plati, Rakik, Rakip, Rakit, Takip, Talik, Talip, Tapir, Tarik, Tilki, Tipik,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akil, Akit, Akli, Atik, İlik, İpka, İrap, İrat, İtap, İtki, Kail, Kalp, Kari, Kart, Kati, Kira, Klik, Klip, Kral, Laik, Larp, Lika, Lira, Pakt, Park, Pati, Pili, Plak, Rika, Tali, Talk, Tapi, Tipi, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alp, Alt, Ari, Ark, Arp, Art, Ati, İka, İki, İla, İlk, İri, İta, İti, Kak, Kal, Kap, Kar, Kat, Kik, Kil, Kip, Kir, Kit, Lak, Lap, Lir, Pak, Pal, Pat, Pik, Pil, Pir, Rap, Tak, Tal, Tar, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, İl, İp, İt, Ki, La, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.