PATLAMA (TDK)


1 . Patlamak işi.
2 . mecaz Birdenbire gelişme: "Bu yıl, turizmin patlama yılı olacak."- .

Patlama kelimesi baş harfi P son harfi A olan bir kelime. Başında P sonunda A olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı P sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDENBİRE Nedir?

Ansızın: "Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi."- S. F. Abasıyanık.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

PATLAMA Nedir?


1 . Patlamak işi.
2 . mecaz Birdenbire gelişme: "Bu yıl, turizmin patlama yılı olacak."- .

PATLAMAK Nedir?


1 . Nesneler, iç basıncın etkisiyle ve çoğunlukla büyük ses çıkararak dağılmak, infilak etmek: "Dinamit patladı."- .
2 . Yırtılıp açılmak: "Gözlerim gene ayakkabılarıma kaydı, yanları patlamıştı."- O. Kemal.
3 . Yarılmak: "Fukaranın hem sağ bileği çıkmış hem davulu patlamıştı."- R. N. Güntekin.
4 . Görünür duruma gelmek, ortaya çıkmak, yeşermek: "Tomurcuklar patladı."- .
5 . Top, taşıt lastiği vb. şeyler değişik nedenlerle havası inmek.
6 . mecaz Ansızın tehlikeli bir şey meydana gelmek: "Fırtına patladı."- .
7 . mecaz Çok sıkılmak, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etmek: "Sanıyorum ki istimi fazla gelmiş kazanlar gibi hırslarından patlayacaklar."- O. C. Kaygılı.
8 . mecaz Aşırı tepki göstermek.
9 . mecaz Ansızın bir gürültü duyulmak.
10 . teklifsiz konuşmada Herhangi bir durum veya bir değerin yitirilmesine yol açmak, mal olmak.

TURİZM Nedir?


1 . Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi.
2 . Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü.

A A A L M P T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Patlama,

6 Harfli Kelimeler

Atlama,

5 Harfli Kelimeler

Aptal, Atama, Matla, Patal, Tapma,

4 Harfli Kelimeler

Alma, Amal, Atma, Lama, Lapa, Lata, Mala, Malt, Mapa, Pala, Pata, Taam, Tapa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alp, Alt, Ama, Ata, Lam, Lap, Mal, Mat, Pal, Pat, Tal, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.