PATLICANGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, örnek bitkisi patlıcan olan, içine domates, biber, patates, tütün vb. bitkileri alan familya.

Patlıcangiller kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi C , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı P sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİBER Nedir?


1 . Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen ve çeşitli türleri bulunan bir bitki (Capsicum annuum): "Türk biberi, Hint biberi, Macar biberi."- .
2 . Bu bitkinin tazeyken sebze olarak yenilen ürünü.
3 . Bu bitkinin kurutulup baharat olarak yararlanılan ürünü.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

DOMATES Nedir?


1 . Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum).
2 . Bu bitkinin yenilen kırmızı veya yeşil ürünü.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

PATA Nedir?

Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma.

PATAT Nedir?

Peltek konuşan, kekeme.

PATATES Nedir?


1 . Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki (Solanum tuberosum).
2 . Bu bitkinin toprak altında oluşan, nişastaca zengin, yenebilen yumruları: "Ben biraz zeytin, biraz patates, biraz da yemişle doyarım."- B. Felek.

PATLICAN Nedir?


1 . Patlıcangillerden, kalın saplı, uzunca yapraklı otsu bitki (Solanum melongena).
2 . Bu bitkinin sebze olarak kullanılan, mor renkli, uzunca veya toparlak ürünü.

TÜTÜN Nedir?


1 . Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin kurutulup kıyılarak sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı: "Elinin tersiyle yeleğine düşen tütün küllerini silkti."- M. Ş. Esendal.
3 . halk ağzında Duman: "Tütün kokuyorsun diye beni iter."- H. E. Adıvar.

A A C E G I L L L N P R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Patlıcangiller,

9 Harfli Kelimeler

Gerillacı, Laternacı, Patlıcani,

8 Harfli Kelimeler

Alicenap, Atgiller, Catering, İntegral, Patlıcan, Pırlanta, Planerit, Prangalı,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Altıgen, Aterina, Atılgan, Celalli, Ciranta, Galalit, Galenit, Garanti, Gerilla, Gırnata, Gitarcı, İllegal, Lanetli, Langırt, Laterna, Latince, Nargile, Paletli, Paralel, Patenci, Peganit, Penaltı, Talancı, Tanecil, Tırpana,

6 Harfli Kelimeler

Acırga, Acilen, Alaplı, Alaten, Aletli, Algler, Anacıl, Anlatı, Apreci, Apreli, Arantı, Argali, Arpacı, Cangıl, Celali, Cellat, Cilalı, Entari, Ergani, Galeri, Galeta, Ganalı, Garaip, Garplı, Granit, İcraat, İranlı, Laleli, Lapacı, Lapina, Latalı, Narcıl, Pancar, Panter, Paracı, Paralı, Parite, Partal, Perlit, Pırnal,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Algın, Altın, Altlı, Analı, Antlı, Antre, Apacı, April, Aptal, Aracı, Arena, Argın, Argıt, Artın, Atari, Calip, Canip, Canlı, Carlı, Carta, Celal, Celil, Cenap, Elgin, Ergin, Gaile, Gaita, Galat, Galip, Garip, Gelin, Gelir, Gıpta, Gırla, Giren, Gitar, Grena, Ilgar, Iltar,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acep, Acil, Agel, Aile, Alan, Alet, Algı, Alın, Alil, Allı, Altı, Anal, Anca, Anıt, Apel, Apre, Arap, Arlı, Arpa, Artı, Atel, Atıl, Atlı, Cali, Cana, Cani, Cari, Cart, Celi, Celp, Cırt, Cila, Cilt, Ecir, Elan, Elci, Elit, Elli, Elti,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ait, Ala, Alg, Ali, Alp, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Arp, Art, Ata, Ate, Ati, Can, Car, Cep, Cer, Cet, Cin, Cip, Ela, Erg, Eti, Gar, Gen, Gır, Gri, Ira, İla, İle, İta, Lal, Lan,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, At, Ce, El, En, Er, Et, Ge, İl, İn, İp, İt, La, Le, Ne, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.