PATAVATSIZ (TDK)

Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen (kimse): "Münire'nin bazı patavatsız cümlelerini dudaklarını sıkarak bir dinleyişi vardı."- H. E. Adıvar.

Patavatsız kelimesi baş harfi P son harfi Z olan bir kelime. Başında P sonunda Z olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı P sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

CÜMLE Nedir?


1 . Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım."- B. R. Eyuboğlu.
2 . eskimiş Dizge, sistem.
3 . sıfat Bütün, hep.
4 . zamir, eskimiş Herkes: "Cümleye uzun ömürler dilerim."- B. Felek.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DİKKAT Nedir?


1 . Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . ünlem "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü.
3 . mecaz İlgi, özen.

DİNLEYİŞ Nedir?

Dinleme işi.

DUDAK Nedir?


1 . Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri: "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Ağız: "Eve dudağınızda bir şarkı ile dönüyorsunuz."- H. Taner.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

ETME Nedir?

Etmek işi.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

NERE Nedir?


1 . Hangi yer?: "Buranın nere olduğunu biliyor musunuz? Bu, nerenin resmi?"- .
2 . Hangi taraf?.
3 . Hangi organ?: "Nereniz ağrıyor?"- .
4 . Tekrarlandığında karşılaştırılan şeylerin uzaklığını belirten bir söz: "İzmir nere, Ankara nere?"- .

PATAVATSIZ Nedir?

Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen (kimse): "Münire'nin bazı patavatsız cümlelerini dudaklarını sıkarak bir dinleyişi vardı."- H. E. Adıvar.

SAYGISIZCA Nedir?

Saygısız bir biçimde, saygısız olarak, terbiyesizce, laubaliyane.

A A A I P S T T V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Patavatsız,

7 Harfli Kelimeler

Tapasız,

6 Harfli Kelimeler

Pasata, Pastav, Tatsız, Tavsız, Vasıta,

5 Harfli Kelimeler

Astat, Pasta, Savat, Tavas, Vasat,

4 Harfli Kelimeler

Apaz, Asap, Avaz, Azap, Azat, Pata, Pazı, Saat, Sapa, Satı, Sava, Sıpa, Sıva, Stat, Taat, Tapa, Tapı, Tasa, Tava, Tazı, Tıpa, Vaat, Vaaz, Zapt, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Asa, Ası, Ast, Ata, Aza, Azı, Pas, Pat, Pıt, Sap, Sav, Saz, Tas, Tat, Tav, Tıp, Tıs, Vat, Vaz, Vız, Zat, Zıp, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

As, At, Av, Az, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.