PASMANTARI (TDK)

Pasmantarıgillerden, buğdaygillerde ve baklagillerde pas hastalığına neden olan mantar (Uromyces).

Pasmantarı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi I . Başı P sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKLA Nedir?


1 . Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
3 . Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

BAKLAGİLLER Nedir?

Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu vb. badıçlı pek çok sebze ve ağacı içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası.

BUĞDAY Nedir?


1 . Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum): "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"- F. R. Atay.
2 . Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi.

BUĞDAYGİLLER Nedir?

Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

MANTAR Nedir?


1 . Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi): "Sen domalan bilir misin? Patates gibi bir şeydir, mantar gibi lezzetlidir."- N. Meriç.
2 . Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası: "İpek çorap ve altı mantar iskarpin giymeyen kadınlar âdeta sınıf dışı ve eski biçim insanlardır."- H. E. Adıvar.
3 . Bu tabakadan yapılan şişe tapası.
4 . Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti.
5 . Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
6 . Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası.
7 . Hayvanların burun ucu.
8 . argo Uydurma söz, yalan.
9 . tıp (***) Mantar hastalığı.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PASMANTARI Nedir?

Pasmantarıgillerden, buğdaygillerde ve baklagillerde pas hastalığına neden olan mantar (Uromyces).

PASMANTARIGİLLER Nedir?

Bitkilerin üzerinde yaşayarak pas denilen lekeler yapan asalak bir mantar takımı.

A A A I M N P R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Apartman, Manastır, Mantarsı, Pastırma, Saptanım, Saptanma, Saptırma,

7 Harfli Kelimeler

Anırtma, Apartma, Arpamsı, Astırma, Isparta, Istampa, Maranta, Mastara, Saparna, Saparta, Sapıtma, Saptama, Sarınma, Sınatma, Tapınma, Taranma, Tasarım, Tırpana,

6 Harfli Kelimeler

Amasra, Anasır, Anırma, Aparat, Aparma, Aranma, Arantı, Arasat, Arasta, Aratma, Arınma, Arıtma, Ataman, Atanma, Mansıp, Mantar, Masara, Mastar, Matara, Panama, Pasata, Pastra, Pırasa, Santra, Sarman, Sarpın, Satrap, Sınaat, Sınama, Tanıma, Tarama, Tarpan, Tasarı, Tırpan, Tırsma, Trampa,

5 Harfli Kelimeler

Arama, Artım, Artın, Artma, Astar, Astım, Atama, Irama, Istar, Manas, Manat, Mantı, Martı, Masat, Mastı, Mısra, Nasıp, Nasır, Natır, Parsa, Pasta, Pınar, Pısma, Rampa, Rasat, Rasıt, Raspa, Ratıp, Saman, Sanat, Sanma, Sanrı, Sapan, Sapma, Sarat, Sarım, Sarma, Sarpa, Satım, Satın,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anıt, Anma, Arap, Arma, Arpa, Arsa, Artı, Asap, Asar, Asım, Asır, Asma, Atım, Atma, Mana, Mapa, Marn, Mars, Mart, Masa, Naat, Nara, Para, Pars, Pata, Ramp, Rant, Rast, Saat, Sana, Sanı, Sapa, Sara, Sarı, Sarp, Satı, Sıma, Sıpa,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Arp, Art, Asa, Ası, Ast, Ata, Ira, Mas, Mat, Nam, Nar, Nas, Pas, Pat, Pır, Pıt, Ram, Rap, Sam, San, Sap, Sır, Tam, Tan, Tar, Tas, Tın, Tıp, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, As, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.