PASLANMAK (TDK)


1 . Üzerinde pas oluşmak: "Bıçak paslandı."- .
2 . mecaz İşsizlikten, tembellikten, hareketsizlikten canlılığını yitirmek, uyuşup kalmak: "İşe koyulmak tam tersine paslanmamızı önler, bizi diri tutar."- H. Taner.

Paslanmak kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı P sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİRİ Nedir?


1 . Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı: "Senin ölün değil, bana dirin lazım."- Ö. Seyfettin.
2 . Güçlü, zinde: "Diri bir adam."- .
3 . Solmamış, pörsümemiş: "Diri çiçek. Diri yaprak."- .
4 . Gereği kadar pişmemiş.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HAREKETSİZ Nedir?

Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan: "Başını kaldırmaksızın hep aynı durumda sessiz ve hareketsiz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

HAREKETSİZLİK Nedir?

Hareketsiz olma durumu: "Yataktaki örtülü cisim dertop olmuş şeklini, hareketsizliğini muhafaza ediyor."- R. H. Karay.

İŞSİZ Nedir?

İşi olmayan.

İŞSİZLİK Nedir?


1 - İşsiz kalma, iş bulamama durumu.
2 - Bir işyeri için durgunluk dönemi.
3 - Bir ülkede ya da bölgede iş bulunmaması durumu.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KALMAK Nedir?


1 - Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek.
2 - (Zaman, uzaklık ya da nicelik için) Belirtilen kadar bulunmak.
3 - Konaklamak konmak.
4 - Oturmak, yaşamak, eğleşmek.
5 - Yaşamını sürdürmek, yaşamak.
6 - Varlığını korumak, sürdürmek.
7 - Oyalanmak, vakit geçirmek.
8 - Sınıf geçmemek.
9 - İşlemez, yürümez duruma gelmek.
10 - Geriye atılmak, ertelenmek. 1
1 - Görevi ya da yetkisi içinde olmak, düşmek. 1
2 - Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak. 1
3 - Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek. 1
4 - Geçmek. 1
5 - Geri kalmak, yapamamak. 1
6 - Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak. 1
7 - Yetinmek. 1
8 - (Olumsuz olarak) Olmak, meydana gelmek. 1
9 - Olmak, herhangi bir durumda bulunmak.
20 - Herhangi bir durumu sürdürmek. 2
1 - Kök ya da gövdeleri sonuna "-e (-a)" eki almış eylemsilerle sürerlik bildiren birleşik eylemler oluşturur. 2
2 - Kimi "-ip" ekiyle yapılmış eylemsilerden sonra da gelerek sürerlik bildirir.

KOYULMAK Nedir?


1 . Koyma işine konu olmak.
2 . Koyulaşmak: "Gecenin koyulmuş siyahlığı içeri girmeden pencerenin ardında bizi bekliyordu."- T. Dursun K.
3 . (-e), mecaz Girişmek, başlamak, teşebbüs etmek: "Söyleyecek şey kalmayınca Rabia fırladı, dükkânı teftişe koyuldu."- H. E. Adıvar.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

OLUŞMAK Nedir?

Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek: "Gün batımına yakın İskenderun körfezini sis basıyor, sisten dağlar oluşuyor."- R. H. Karay.

PASLANMA Nedir?

Paslanmak işi, oksidasyon.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEMBEL Nedir?


1 . İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner.

TEMBELLİK Nedir?

Tembel olma durumu veya tembelce davranış: "İnsanlığın saygınlığı ile uyuşmayan tek şey tembelliktir."- H. Taner.

TERSİNE Nedir?

Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine: "Tersine ... Hasan araya girer de olmaz diye korkuyorum."- H. E. Adıvar.

TUTAR Nedir?


1 . Nicelik bakımından bir şeyin bütünü.
2 . Para miktarı, meblağ.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

YİTİRMEK Nedir?


1 . Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek: "Kalemimi yitirdim."- .
2 . Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
3 . Ölüm sonucu kaybetmek.
4 . Yanlış yola girmek, kaybolmak: "Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler."- Halikarnas Balıkçısı.

A A A K L M N P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Paslanmak, Saplanmak,

8 Harfli Kelimeler

Kaplanma, Paklanma, Paslanma, Saklanma, Saplamak, Saplanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Almanak, Anlamak, Kampana, Kanlama, Kapanma, Kaplama, Kapsama, Klasman, Paklama, Palanka, Palaska, Plasman, Saklama, Saplama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Alpaka, Alpaks, Anamal, Anlama, Apalak, Asalak, Kanama, Kapama, Kaplam, Kaplan, Kapsam, Maslak, Napalm, Panama, Paskal, Salmak, Salpak, Sanmak, Sapmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Akpas, Aksam, Aksan, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Asmak, Kalan, Kalas, Kalma, Kaman, Kanal, Kanma, Kapan, Kapma, Kasap, Kasma, Klapa, Lakap, Makas, Malak, Manas, Masal, Palan, Palas, Pasak, Plaka, Sakal, Salak, Salam, Salma, Salpa,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Apak, Asal, Asap, Asla, Asma, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kana, Kasa, Klan, Klas, Laka, Lama, Lapa, Mala, Mana, Mapa, Masa, Mask, Pala, Plak, Plan, Saka, Sala, Sana, Sapa, Slap,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Alp, Ama, Ana, Asa, Ask, Kal, Kam, Kan, Kap, Kas, Lak, Lam, Lan, Lap, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Pak, Pal, Pas, Sak, Sal, Sam, San, Sap,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.