PASAKLI (TDK)

Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen (kimse), çapaçul.

Pasaklı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı P sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAPA Nedir?


1 . Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracı: "İleride iki büklüm eğilmiş, elindeki çapayla tarhlarda çalışan bahçıvan, otomobilin gelişini görünce ağır ağır doğruldu."- H. E. Adıvar.
2 . Çapalama işi.

ÇAPAÇUL Nedir?

Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı: "Musa, gene her günkü çapaçul kılığına bürünmüş."- R. N. Güntekin.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GİYİM Nedir?


1 . Giyme işi.
2 . Giyme biçimi: "Sonunda giyiminden garsonların başı olduğu anlaşılan biri yaklaştı."- Ç. Altan.
3 . Giysi.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I K L P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Pasaklı,

6 Harfli Kelimeler

Alpaks, Kapalı, Kasalı, Paskal, Sakalı, Salpak,

5 Harfli Kelimeler

Akpas, Asklı, Aslık, Islak, Kalas, Kalıp, Kaplı, Kasap, Kaslı, Klapa, Lakap, Palas, Pasak, Paslı, Plaka, Sakal, Saklı, Salak, Salık, Salpa, Sapak, Sapık, Sapkı, Saplı, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Apak, Asal, Asap, Asık, Asıl, Askı, Asla, Iska, Kala, Kalp, Kapı, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lapa, Pala, Plak, Saka, Sala, Salı, Sapa, Sıla, Sıpa, Slap,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alp, Asa, Ası, Ask, Kal, Kap, Kas, Kıl, Lak, Lap, Pak, Pal, Pas, Sak, Sal, Sap, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.