PARTİZANLIK (TDK)


1 . Partizan olma durumu veya partizanca davranma.
2 . Particilik: "Eğer partizanlık edeceksen bizim tarafı tutacaksın."- M. Yesari.

Partizanlık kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı P sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

PARTİ Nedir?


1 . Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka: "Seçmenler yeni güç santrallerinin doğayı bozacağını düşündükleri için karşı partiyi tutmuşlar."- H. Taner.
2 . İnsan topluluğu. Birleşik Sözler parti ocağı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=parti ocağı&EskiSoz=parti&GeriDon=2 kardeş parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kardeş parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 merkez parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=merkez parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 siyasal parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=siyasal parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 siyasi parti http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=siyasi parti&EskiSoz=parti&GeriDon=2 muhalefet partisi http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=muhalefet partisi&EskiSoz=parti&GeriDon=2 parti (II) isim Fransızca partie
1 . Bir bütünün parçası, kısım: "Yedi sekiz balyalık bir partiden bir buçuk, iki kilo tütün yürütüyordu."- N. Cumalı.
2 . Bazı oyunlarda bir kez: "Öğle sonları birkaç parti tavla oynamaktan hiç vazgeçmiyorduk."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla düzenledikleri eğlence: "Gülümhan'ın partisinde tanışır gibi olmuştuk."- A. İlhan.
4 . ekonomi Tutam (II).
5 . mecaz Çok ucuza elde edilen şey, kelepir.
6 . mecaz Vurgun, kazanç: "Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkan terlikçi İhsan..."- H. Taner.
7 . müzik Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri.

PARTİCİ Nedir?


1 . Parti üyesi: "Particiler köyleri dolaşıyorlar."- .
2 . Bir partiye çok bağlı olan, o partinin öğretisini savunmayı, onun çıkarlarını korumayı amaç edinen kimse.
3 . Siyasi gücünü yalnız kendi yandaşlarına çıkar sağlamak için kullanan kimse.

PARTİCİLİK Nedir?

Bir partiden yana olma, fırkacılık, partizanlık.

PARTİZAN Nedir?


1 . Partici.
2 . Düşmanlarına karşı mücadele verirken cephe gerisinde silahlı harekete katılan kimse.

PARTİZANCA Nedir?


1 . Partizana yakışan.
2 . zarf (partiza'nca) Partizana yakışır bir biçimde.

PARTİZANLIK Nedir?


1 . Partizan olma durumu veya partizanca davranma.
2 . Particilik: "Eğer partizanlık edeceksen bizim tarafı tutacaksın."- M. Yesari.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TUTACAK Nedir?

Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti, tutaç, tutak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I K L N P R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Partizanlık,

9 Harfli Kelimeler

Pankartlı,

8 Harfli Kelimeler

Antiplak, Kaliptra, Kantarlı, Katranlı, Kılaptan, Lanarkit, Nazarlık, Partizan, Pazarlık, Pırlanta,

7 Harfli Kelimeler

Akpınar, Araplık, Arpalık, Azatlık, İnkılap, İnkıraz, Kanatlı, Kapantı, Kapital, Karaltı, Kataliz, Kıranta, Pankart, Paralık, Parazit, Pırtlak, Pratika, Tapınak, Taraklı, Tırpana, Zırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Analık, Analiz, Anlatı, Antika, Araklı, Aralık, Arantı, Arkalı, Arnika, Arzani, Atalık, Azaplı, Azatlı, Azrail, İnkıta, İranlı, İzanlı, Kainat, Kantar, Kapalı, Kapari, Kaplan, Kaptan, Karalı, Karina, Karpit, Kartal, Kartlı, Katran, Kazalı, Kıraat, Kiralı, Laktaz, Lapina, Natıka, Nazari, Paralı, Parlak, Partal, Patika,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Aklan, Akran, Aktar, Alkan, Altık, Altın, Altız, Analı, Anlak, Anlık, Antik, Antlı, Anzak, Aplik, April, Aptal, Arazi, Arıza, Arızi, Ariza, Arkıt, Artık, Artın, Atari, Azlık, Iltar, Itlak, İkraz, İnkar, İntak, İnzal, İptal, Kalan, Kalın, Kalıp, Kalıt, Kanal, Kanat,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akın, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alan, Alaz, Alık, Alın, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anız, Anka, Apak, Apaz, Arak, Arap, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Arpa, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Azap, Azar, Azat, Azık, Azil, Azit,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Akı, Ala, Ali, Alp, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Ark, Arp, Art, Arz, Ata, Ati, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, İka, İla, İlk, İta, Kal, Kan, Kap, Kar, Kat, Kaz, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kız,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, Az, İl, İn, İp, İt, İz, Ki, La, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.