PARTİSYON (TDK)

Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri.

Partisyon kelimesi baş harfi P son harfi N olan bir kelime. Başında P sonunda N olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N . Başı P sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEFTER Nedir?

Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları: "Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı."- S. Derviş.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

NOTA Nedir?


1 . Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret: "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Muhtıra: "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim."- Atatürk.

ORKESTRA Nedir?


1 . Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu: "Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar."- F. R. Atay.
2 . tiyatro Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri.
3 . tiyatro Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar: "Butterfly'ı ben orkestrada koltuktan seyrederken sen locada ... idin."- H. C. Yalçın.

A N O P R S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Partisyon,

7 Harfli Kelimeler

Atropin, Sinyora,

6 Harfli Kelimeler

Asorti, Otarsi, Patnos, Patron, Payton, Piston, Piyano, Rasyon, Sinyor, Sprint, Tarsin, Triyas,

5 Harfli Kelimeler

Aport, Apotr, Arsin, İsnat, İspat, İstop, İsyan, Nasip, Nasir, Nisap, Ortay, Parti, Piton, Piyan, Piyon, Posta, Potas, Potin, Poyra, Print, Satir, Sinop, Sirto, Sonar, Sonat, Sonra, Sorit, Sorti, Tapir, Tapon, Tasni, Tayin, Tayip, Tiran, Tonya, Torna, Tosya, Trans, Yasin,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Aort, Asit, Asri, Ayin, Ayni, İnat, İrap, İrat, İsot, İtap, İyon, İyot, Naip, Nato, Nisa, Nota, Onar, Onat, Onay, Oran, Orsa, Orta, Orya, Oysa, Pano, Pars, Paso, Pati, Pist, Posa, Post, Pota, Rant, Rast, Rina, Rint, Riya, Rota, Sair,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Arp, Art, Asi, Ast, Ati, Ayn, İrs, İsa, İta, Nar, Nas, Not, Ona, Ons, Ora, Oya, Pas, Pat, Pay, Pir, Pis, Pos, Pot, Poy, Rap, Ray, Rop, Rot, San, Sap, Say, Sin, Sit, Son, Soy, Tan,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, At, Ay, İn, İp, İs, İt, On, Ot, Oy, Ra, Si, Ta, Ti, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.