PARLAMENTER (TDK)


1 . Milletvekili.
2 . sıfat Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili: "Parlamenter düzen."- .

Parlamenter kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı P sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

MİLLETVEKİLİ Nedir?

Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren ulus temsilcisi, °mebus.

PARLAMENTO Nedir?

Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı: "Parlamento, devlet statüsü ve millî ordu için yeni kanunlar neşretti."- F. R. Atay.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A A E E L M N P R R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Parlamenter,

9 Harfli Kelimeler

Parametre, Talepname,

8 Harfli Kelimeler

Tramplen,

7 Harfli Kelimeler

Alperen, Laterna, Maltepe, Melanet, Partner,

6 Harfli Kelimeler

Alamet, Alaten, Ametal, Elaman, Eleman, Emanet, Emaret, Mantar, Mealen, Namert, Napalm, Panter, Partal, Parter, Planet, Rapten, Tarpan, Temren, Terane, Termal, Trampa,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alman, Amele, Amper, Anele, Anlam, Antre, Aptal, Arena, Arter, Artma, Emare, Enlem, Entel, Etmen, Lanet, Lepra, Malen, Manat, Maral, Matla, Meret, Metal, Metan, Metre, Neler, Palan, Palet, Panel, Patal, Paten, Pelte, Peren, Perma, Rampa, Remel, Talan, Talep, Tapan, Tapma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alem, Alet, Alma, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anma, Apel, Apre, Arap, Arma, Arpa, Atel, Atma, Elan, Elem, Elma, Eman, Emel, Emen, Emet, Enam, Eper, Erat, Eren, Erme, Erte, Etap, Eten, Eter, Etme, Lama, Lame, Lapa, Larp, Lata, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alp, Alt, Ama, Ana, Ant, Ara, Arp, Art, Ata, Ate, Ela, Epe, Lam, Lan, Lap, Lep, Mal, Mat, Men, Met, Nal, Nam, Nar, Nem, Net, Pal, Pat, Ram, Rap, Ret, Tal, Tam, Tan, Tar, Tel, Tem, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, At, El, Em, En, Er, Et, La, Le, Me, Ne, Pe, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.