PARLAMENTARİZM (TDK)

Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen: "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor."- H. Taner.

Parlamentarizm kelimesi baş harfi P son harfi M olan bir kelime. Başında P sonunda M olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi A , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Z , ondördüncü harfi M . Başı P sonu M olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

POLİTİK Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, siyasal: "Politik partilerin tekelci görüşlerinin etkisinden daha kolay sıyrılıyor."- H. Taner.

SAKIN Nedir?


1 - Yapmaktan çekin, çekinin, °zinhar.
2 - Korkulacak bir durum olmasın.

SAKINCA Nedir?

Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur: "Kabul etmekte bir sakınca yoktur."- B. Felek.

SEÇİ Nedir?

Seçmek eylemi.

SEÇİM Nedir?


1 . Seçme işi.
2 . hukuk Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap: "Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar."- H. Taner.

SORUMLU Nedir?

Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul: "Ailede başkan odur, kararları o alır, hepimizin geleceğinin sorumlusu ve güvencesi odur."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

YASAMA Nedir?


1 - Yasa koyma, °teşri.
2 - Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

YÜRÜTME Nedir?


1 . Yürütmek işi.
2 . Kanunları uygulama işi, icra: "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır."- Anayasa.
3 . Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

A A A E L M M N P R R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Parlamentarizm,

11 Harfli Kelimeler

Paternalizm,

9 Harfli Kelimeler

İmzalanma, İmzalatma, Mantarlar, Paramnezi, Primatlar, Talimname,

8 Harfli Kelimeler

Apartman, Arlanmaz, Azametli, İmzalama, Marmelat, Marnlama, Matmazel, Mazarrat, Panteizm, Parantez, Parlatma, Partizan, Pazarlar, Planerit, Terminal, Tramplen, Zalimane, Zamlanma,

7 Harfli Kelimeler

Alimane, Amipler, Amirane, Anartri, Anlatma, Apartma, Arlanma, Aterina, Atlanma, Azaltma, Lamaizm, Laterna, Maniple, Manzara, Maranta, Marinat, Marmara, Matemli, Melanit, Mezalim, Mezamir, Mineral, Natamam, Palamar, Parazit, Parlama, Partner, Patlama, Printer, Ramazan, Realizm, Talimar, Tamamen, Tamlama, Tamzara, Tanlama, Taranma, Zamanla, Zampara,

6 Harfli Kelimeler

Alamet, Alarma, Alaten, Ametal, Amilaz, Amiral, Amnezi, Analiz, Anamal, Anlama, Aparat, Aparma, Apreli, Aranma, Aratma, Arzani, Ataman, Atanma, Ateizm, Atlama, Azalma, Azamet, Azimet, Azrail, Elaman, Empati, Entari, Etamin, İmalat, İmamet, İmaret, Lapina, Lerzan, Maaile, Malama, Manita, Mantar, Maraza, Marazi, Marina,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alaza, Aleni, Alize, Alman, Amper, Ampir, Anemi, Anime, Anlam, Antre, April, Aptal, Arama, Arami, Arazi, Arena, Ariza, Arter, Artma, Atama, Atari, Azami, Azeri, Azman, Email, Emraz, Emtia, Enzim, Ermin, Erzin, Ezani, İlzam, İmale, İmame, İmren, İnzal, İptal, İtmam, İzale,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alan, Alaz, Alem, Alet, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Amip, Amir, Amit, Amma, Amme, Anal, Anam, Anma, Apaz, Apel, Apre, Arap, Araz, Arma, Arpa, Atel, Atma, Azap, Azar, Azat, Azil, Azim, Azit, Azma, Elan, Elim, Elit, Elma,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alp, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Arp, Art, Arz, Ata, Ate, Ati, Aza, Ela, Eti, Eza, İla, İle, İma, İta, Lam, Lan, Lap, Laz, Lep, Lim, Lir, Mai, Mal, Mat, Men, Met, Mil, Mim, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, At, Az, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İp, İt, İz, La, Le, Me, Mi, Ne, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.