PARKİNSON (TDK)

İstemli hareketlerde azalma, kaslarda sertlik ve titremeyle kendini gösteren hastalık.

Parkinson kelimesi baş harfi P son harfi N olan bir kelime. Başında P sonunda N olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi S , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N . Başı P sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZALMA Nedir?

Azalmak işi, eksilme, tenakus.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

İSTEMLİ Nedir?


1 . Yapılıp yapılmaması insanın kendi isteğine bağlı olan.
2 . Bir istek üzerine veya isteyerek yapılan.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

SERTLİK Nedir?


1 . Sert, katı olma durumu: "Derinin altında bir sertlik hissettim."- .
2 . mecaz Sert, kırıcı, katı davranış, şiddet, husumet: "Fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.
3 . jeoloji Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

TİTREM Nedir?

Ton.

TİTREME Nedir?

Titremek işi: "Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum."- R. H. Karay.

A K N N O P R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sonraki,

6 Harfli Kelimeler

Kapris, Korsan, Niksar, Noksan,

5 Harfli Kelimeler

Akson, Anons, Apiko, Arsin, İnkar, İnsan, İskan, Kanon, Karni, Konsa, Korna, Nakip, Nanik, Narin, Nasip, Nasir, Nikap, Nisan, Nisap, Nokra, Okapi, Oniks, Panik, Rakip, Sakin, Sanki, Sinop, Sokra, Sonar, Sonra,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akor, Aksi, Asri, İkna, İkon, İnak, İnan, İpka, İrap, Kain, Kani, Kano, Kaos, Kari, Karo, Kars, Kira, Koni, Kora, Kosa, Kron, Kros, Naip, Nisa, Okar, Onar, Orak, Oran, Orsa, Pano, Park, Pars, Paso, Piko, Posa, Raks, Rika, Rina, Risk,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ani, Ari, Ark, Arp, Asi, Ask, İka, İrs, İsa, Kan, Kap, Kar, Kas, Kin, Kip, Kir, Kor, Nan, Nar, Nas, Ona, Ons, Ora, Pak, Pas, Pik, Pir, Pis, Pos, Rap, Rop, Sak, San, Sap, Sik, Sin, Ski, Son,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, İn, İp, İs, Ki, Ok, On, Ra, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.