PARASIZLIK (TDK)

Parasız olma durumu: "Artık hicretlerin, parasızlıkların, hastalıkların adi ve çirkin üzüntüleriyle titremeye razı değildi."- P. Safa.

Parasızlık kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı P sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

HİCRET Nedir?


1 - Göç.
2 - İslam takviminde tarih başı sayılan, Hz. Muhammet'in Mekke'den Medine'ye göç etme olayı.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARASIZ Nedir?


1 . Parası olmayan.
2 . Yoksul: "Parasız günlerinde canı binbir çeşit şeyler isteyerek ruhu ... yoksulluğun acısını binbir kere duyardı."- A. Ş. Hisar.
3 . Para verilmeden elde edilen, bedava: "İlköğretim ... devlet okullarında parasızdır."- Anayasa.
4 . zarf Para verilmeksizin, bedavadan, bedava.

PARASIZLIK Nedir?

Parasız olma durumu: "Artık hicretlerin, parasızlıkların, hastalıkların adi ve çirkin üzüntüleriyle titremeye razı değildi."- P. Safa.

RAZI Nedir?

Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden: "O anda insan her felakete, her musibete razıdır."- R. H. Karay.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TİTREM Nedir?

Ton.

TİTREME Nedir?

Titremek işi: "Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum."- R. H. Karay.

ÜZÜNTÜ Nedir?

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim."- A. Gündüz.

A A I I K L P R S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Parasızlık,

9 Harfli Kelimeler

Aralıksız,

8 Harfli Kelimeler

Alkarısı, Arsızlık, Kalıpsız, Pazarlık, Plakasız,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Araplık, Arızalı, Arkasız, Arpalık, Asırlık, Ipıslak, Kapısız, Paralık, Parasız, Pasaklı, Sakızlı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Sarplık, Sırplık,

6 Harfli Kelimeler

Alpaks, Araklı, Aralık, Arasız, Arılık, Arkalı, Askılı, Azaplı, Azıklı, Iraklı, Irksal, Kapalı, Kapılı, Kapsız, Karalı, Karılı, Karsız, Karslı, Kasalı, Kazalı, Kılsız, Kırsal, Paralı, Parlak, Paskal, Pazılı, Pırasa, Pırlak, Razakı, Sakalı, Salpak, Saralı, Sarılı, Sarkıl, Sazkar, Sazlık, Sıralı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Akpas, Arıza, Arsız, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Islak, Islık, Kalas, Kalıp, Kaplı, Karlı, Kasap, Kasır, Kaslı, Kazıl, Kılır, Kısır, Kızıl, Klapa, Lakap, Lıkır, Palas, Palaz, Parka, Parsa, Pasak, Paslı, Pazar, Plaka, Plaza, Raspa, Rızık, Sakal, Sakar, Sakız, Saklı, Salak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Aklı, Alaz, Alık, Apak, Apaz, Arak, Arap, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Arpa, Arsa, Asal, Asap, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Azap, Azar, Azık, Ilık, Irak, Irıp, Isıl, Iska, Kala, Kalp, Kapı, Kara, Karı, Kars, Kasa, Kaza,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alp, Ara, Arı, Ark, Arp, Arz, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Isı, Kal, Kap, Kar, Kas, Kaz, Kıl, Kır, Kız, Lak, Lap, Laz, Pak, Pal, Pas, Pır, Rap, Sak, Sal, Sap, Saz, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.