PARANTEZ (TDK)


1 . Ayraç.
2 . mecaz Konunun dışında kalan söz ve yazı: "Bu zorunlu parantezden sonra konumuza dönelim."- H. Taner.

Parantez kelimesi baş harfi P son harfi Z olan bir kelime. Başında P sonunda Z olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z . Başı P sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRAÇ Nedir?


1 . Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez.
2 . Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

DÖNEL Nedir?

Kendi ekseni çevresinde dönerek oluşmuş: "Dönel koni. Dönel silindir."- .

KALAN Nedir?


1 . Kalma işini yapan.
2 . Artan, mütebaki: "Kalan on lirayı Aliş'e verdim."- Halikarnas Balıkçısı.
3 . isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu.
4 . isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUM Nedir?


1 . Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.
2 . coğrafya Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.
3 . coğrafya Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARANTEZ Nedir?


1 . Ayraç.
2 . mecaz Konunun dışında kalan söz ve yazı: "Bu zorunlu parantezden sonra konumuza dönelim."- H. Taner.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

ZORUNLU Nedir?


1 . Kesin olarak gereksinim duyulan, zaruri, mecburi, ıstırari: "Tanzimat, gecikmiş de olsa zorunlu, kaçınılmaz bir atılımdı."- N. Cumalı.
2 . felsefe Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı.

A A E N P R T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Parantez,

6 Harfli Kelimeler

Panter, Panzer, Rapten, Tarpan, Trapez,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Arena, Nazar, Paten, Pazar, Pazen, Ranza, Tapan, Taraz, Zarta, Zaten,

4 Harfli Kelimeler

Apaz, Apre, Arap, Araz, Arpa, Azap, Azar, Azat, Erat, Etap, Ezan, Naat, Nara, Nezt, Para, Pare, Pata, Pena, Pert, Rant, Rate, Tane, Tapa, Tarz, Taze, Trap, Tren, Zapt, Zara,

3 Harfli Kelimeler

Ana, Ant, Ara, Arp, Art, Arz, Ata, Ate, Aza, Eza, Nar, Naz, Net, Pat, Rap, Ret, Tan, Tar, Ten, Ter, Tez, Zan, Zar, Zat, Zen, Zer,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, At, Az, En, Er, Et, Ne, Pe, Ra, Re, Ta, Te, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.