PARANOYA (TDK)

Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı: "Herkes birbirini kuşkuyla süzüyor. Toplumsal bir paranoya yaşıyoruz bugün."- T. Uyar.

Paranoya kelimesi baş harfi P son harfi A olan bir kelime. Başında P sonunda A olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi O , yedinci harfi Y , sekizinci harfi A . Başı P sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABARTILI Nedir?


1 . Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı: "Abartılı söz."- .
2 . zarf Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BENCİ Nedir?

Kendini beğenen, kendini her konuda üstün gören, hodpesent, megaloman.

BENCİL Nedir?


1 . Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist: "Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için de yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır."- N. Ataç.
2 . felsefe Bencilik öğretisine inanan.

BENCİLLİK Nedir?

Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm, enaniyet: "İlerleyen bencillikleri, yeni hileleri ... en önce o hissetti."- H. S. Tanrıöver.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BUGÜN Nedir?


1 . İçinde bulunduğumuz gün: "Bugünün işini yarına bırakma."- .
2 . İçinde bulunduğumuz çağ, zaman: "Bugünün çoluğu çocuğu hep sakallı."- H. Taner.
3 . zarf İçinde bulunduğumuz günde: "Bugün hava güzel."- .

GURUR Nedir?


1 . Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir: "Aynı gururu, aynı gülünç itimadı aşkta da gösterirler."- H. C. Yalçın.
2 . Övünme.
3 . Kurum, çalım.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVEN Nedir?


1 . Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat: "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır."- Anayasa.
2 . Yüreklilik, cesaret.

GÜVENSİZ Nedir?

Başkalarına güvenmeyen, itimatsız.

GÜVENSİZLİK Nedir?

Güvensiz olma durumu, itimatsızlık.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PARANOYA Nedir?

Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı: "Herkes birbirini kuşkuyla süzüyor. Toplumsal bir paranoya yaşıyoruz bugün."- T. Uyar.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

A A A N O P R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Paranoya,

5 Harfli Kelimeler

Ayran, Oraya, Parya, Payan, Poyra, Yaran,

4 Harfli Kelimeler

Arap, Arpa, Arya, Ayan, Ayar, Ayna, Nara, Onar, Onay, Oran, Orya, Pano, Para, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Ana, Ara, Arp, Aya, Ayn, Nar, Ona, Ora, Oya, Pay, Poy, Rap, Ray, Rop, Yan, Yar,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, Ay, On, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.