PARALOJİZM (TDK)


1 . Akıl süzgecinden geçirirken bilmeyerek düşülen yanılgı.
2 . Mantığa uymazlık.

Paralojizm kelimesi baş harfi P son harfi M olan bir kelime. Başında P sonunda M olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi J , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi M . Başı P sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

MANTI Nedir?

İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

UYMAZ Nedir?

Aykırı, başka türlü, mugayir.

UYMAZLIK Nedir?

Aykırılık, başkalık, mugayeret.

YANILGI Nedir?


1 . Yanılma durumu.
2 . Yanlış davranış.
3 . Bir sanatla, bir bilimle ilgili kuralların gereği gibi uygulanmayışından doğan sonuç.
4 . felsefe Yanlışı doğru veya doğruyu yanlış sanma, hata.

A A J L M O P R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Paralojizm,

7 Harfli Kelimeler

Pirzola, Polarma, Zorlama,

6 Harfli Kelimeler

Amilaz, Amiral, Azrail, Marazi, Olamaz, Parola, Pijama, Plazma, Prizma, Promil, Razmol,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Ampir, April, Arami, Arazi, Ariza, Aroma, Azami, İlzam, İmroz, Lipom, Malaz, Maral, Maraz, Mariz, Mirza, Moral, Olmaz, Palaz, Pazar, Plaza, Polar, Rampa, Zalim, Zamir, Zorla,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Alim, Alma, Amal, Amil, Amip, Amir, Amor, Apaz, Arap, Araz, Arma, Arpa, Azap, Azar, Azil, Azim, Azma, Azol, İlam, İmaj, İmal, İmar, İmla, İmza, İrap, İzam, Lama, Lapa, Larp, Laza, Lira, Mail, Mala, Mali, Mapa, Marj, Mazi, Mira, Miza,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Alo, Alp, Ama, Ara, Ari, Arp, Arz, Aza, İla, İma, Lam, Lap, Laz, Lim, Lir, Lop, Lor, Mai, Mal, Mil, Mir, Mor, Oma, Ora, Pal, Pil, Pim, Pir, Poz, Ram, Rap, Rol, Rom, Rop, Zam, Zar, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Az, İl, İm, İp, İz, La, Mi, Ol, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.