PARALELLİK (TDK)


1 . Paralel olma durumu.
2 . matematik Koşutluk.
3 . mecaz Benzerlik, yakınlık.

Paralellik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı P sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

BENZERLİK Nedir?


1 . Benzer olma durumu: "Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz."- F. R. Atay.
2 . matematik İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUT Nedir?

Paralel: "Kuruluş, işletmeye koşut olarak başka yararlı işler de yaptı."- A. Boysan.

KOŞUTLUK Nedir?


1 . İki çizginin koşut olması, paralellik.
2 . mecaz Olay, düşünce vb. arasında benzerlik bulunması durumu.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PARALEL Nedir?


1 . Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi: "Bu, Çal Dağı'nın koyu mor sırtlarına paralel uzun ve yüce bir dağ."- H. E. Adıvar.
2 . isim, gök bilimi Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri.
3 . mecaz Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAKINLIK Nedir?


1 . Yakın olma durumu: "Ayrı ayrı anlıyorum da aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.

A A E K L L L P R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Paralellik,

7 Harfli Kelimeler

Lalelik, Paralel,

6 Harfli Kelimeler

Alkali, Aplike, Apreli, Kalpli, Kapari, Kapela, Kareli, Laleli, Parlak, Pekala, Replik,

5 Harfli Kelimeler

Akrep, Alkil, Aplik, April, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, İlkel, İpeka, Kelli, Kepir, Kiler, Klapa, Lakap, Lepra, Parka, Parke, Perki, Plaka, Rakip, Ralli,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akar, Akil, Akli, Alil, Apak, Apel, Apre, Arak, Arap, Arka, Arpa, Ekip, Ekli, Elik, Elli, Epik, Erik, Eril, İare, İlke, İlla, İlle, İpek, İpka, İrap, Kail, Kala, Kale, Kalp, Kara, Kare, Kari, Kile, Kipe, Kira, Klip, Kral, Krep, Laik,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, Alp, Ara, Ari, Ark, Arp, Ela, Elk, Erk, İka, İla, İle, İlk, Kal, Kap, Kar, Kel, Kep, Ker, Kil, Kip, Kir, Lak, Lal, Lap, Lep, Lir, Pak, Pal, Pek, Pik, Pil, Pir, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Ek, El, Er, İl, İp, Ke, Ki, La, Le, Pe, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.