PARILDAYIŞ (TDK)

Parıldama işi: "Bir dakika sonra başka bir parıldayış geçiyor gibi gelirdi."- A. Ş. Hisar.

Parıldayış kelimesi baş harfi P son harfi Ş olan bir kelime. Başında P sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı P sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DAKİKA Nedir?


1 . Bir saatlik zamanın altmışta biri: "On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir."- S. F. Abasıyanık.
2 . An, zaman: "Bundan sonra sizi her dakika arayacağım."- C. Uçuk.
3 . matematik Bir derecenin altmışta biri.

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

PARILDAMA Nedir?

Parıldamak işi.

PARILDAYIŞ Nedir?

Parıldama işi: "Bir dakika sonra başka bir parıldayış geçiyor gibi gelirdi."- A. Ş. Hisar.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

A A D I I L P R Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Parıldayış,

9 Harfli Kelimeler

Yaradılış,

8 Harfli Kelimeler

Parlayış, Paydaşlı,

7 Harfli Kelimeler

Aldırış, Ayrılış, Dalayış, Daralış, Yapılış,

6 Harfli Kelimeler

Adayış, Apayrı, Arayış, Ayarlı, Ayıplı, Ayırış, Ayrılı, Dayalı, Dışarı, Paralı, Paşalı, Paydaş, Şıralı, Yapılı, Yaralı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Ardıl, Aşılı, Aşırı, Dalaş, Dalış, Dalya, Daraş, Parya, Payda, Paylı, Şaplı, Şarap, Yalpa, Yalpı, Yapış, Yaraş, Yarda, Yarış, Yaşlı,

4 Harfli Kelimeler

Adap, Adaş, Aday, Adıl, Adlı, Alay, Aldı, Alış, Apaş, Apış, Arap, Arda, Arış, Arlı, Arpa, Arya, Aşar, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayıp, Ayla, Aylı, Ayrı, Dara, Darı, Darp, Dayı, Irıp, Işıl, Lapa, Larp, Pala, Para, Paşa, Şıra, Yalı, Yapı, Yara, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Alp, Ara, Arı, Arp, Arş, Aşı, Aya, Ayı, Dal, Dar, Dış, Ira, Lap, Pal, Pay, Pır, Rap, Ray, Şad, Şal, Şap, Şıp, Yad, Yal, Yar, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.