PARILDAMAK (TDK)


1 . Işık saçmak, parlamak: "Suların kenarında Sarayburnu içli, hisli ve sırlı bir nur içinde parıldar."- A. Ş. Hisar.
2 . mecaz Gelişmek, yükselmek: "İnsan sanatında ilerledikçe parıldar."- S. F. Abasıyanık.

Parıldamak kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı P sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

GELİŞMEK Nedir?


1 . Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak: "Çalı süpürgeleri bir türlü ağaç hâline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir."- S. F. Abasıyanık.
2 . İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.
3 . halk ağzında Şişmanlamak.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

HİSLİ Nedir?

Duygulu, içli: "Gayet hisli bir adam olduğundan hasretini birlikte çekmiştik."- R. H. Karay.

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İÇLİ Nedir?


1 . İçi dolu (taneli sebze veya kuru yemiş).
2 . mecaz Kolay duygulanıp incinen, duygulu, hassas, hisli: "Annem evlatlarının bu kayıtsızlığına karşı içli bir hâlde günden güne fazla üzülüyor ve bitiyordu."- Y. K. Beyatlı.
3 . mecaz Duygulandıran, etkili: "Denize uzanan demir iskelenin ucuna gidip içli şiirler okurduk birbirimize."- H. Taner.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PARLAMA Nedir?

Parlamak işi: "Abdi Bey'in sabırsız, çabuk parlamaya yatkın mizacına karısının tevekküllü ve sakinliği fena hâlde batıyor"- A. İlhan.

PARLAMAK Nedir?


1 . Güçlü bir ışık çıkarmak, ışık saçmak: "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; / O benimdir, o benim milletimindir ancak."- M. A. Ersoy.
2 . Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak: "Ayna parlıyor."- .
3 . Tutuşup alev çıkarmak: "Pof diye gaz parladı ve zaten seyrek olan kirpiklerimi ütüledi."- B. Felek.
4 . mecaz Mevkisi yükselmek: "Nüfuzlu akrabalarının yardımı sayesinde bir iki senede parlamış, büyük bir hariciye memuru olmuş."- R. N. Güntekin.
5 . mecaz Ün, san kazanmak, herkesçe tanınmak.
6 . mecaz Birdenbire öfkelenmek: "En büyük zaafı da kendisine çıkar sağlayacak insanlara karşı bile yoktan yere parlayıverişleri idi."- T. Buğra.
7 . mecaz Ortaya çıkmak: "Feride'nin yüzünde bir çocuk sevinci parladı."- R. N. Güntekin.

SAÇMA Nedir?


1 . Saçmak işi.
2 . denizcilik Bir tür balık ağı, serpme ağ.
3 . Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba!"- A. Gündüz.
4 . sıfat, mecaz Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt: "Saçma bir iş."- .
5 . mecaz Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz: "Bırak şu saçmaları! Bir daha bahsini etme."- R. H. Karay.
6 . sıfat Böyle söz söyleyen veya iş yapan: "Saçma adam."- .

SAÇMAK Nedir?


1 . Bir şeyi ortalığa dağıtmak, dökmek: "Oraya birikmiş sulara basarak çamurları etrafa saçtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Işık ve ısı yaymak: "Büyümüş gözler örste dövülen kızgın demir gibi kıvılcımlar saçtı."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Belli bir görüşü, düşünceyi yaymak.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SARA Nedir?

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi.

SARAY Nedir?


1 . Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.
2 . Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı: "Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı."- .
3 . mecaz Görkemli ve gösterişli yapı: "Bu ev bir saray."- .
4 . eskimiş Devlet başkanı ve çevresi: "Saraydan çağrılmış."- .

SIRLI Nedir?

Sır sürülmüş, sırı olan: "Toprak olanları dahi pek zevkle yapılmış olup ekserisi cam gibi sırlıdır."- F. R. Atay. sırlı (II) sıfat Sırrı olan.

YÜKSELME Nedir?


1 . Yükselmek işi, itila.
2 . Terfi: "... askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir."- Anayasa.
3 . coğrafya Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması: ": "Filika hafif hafif sallanıyor, denizin alçalıp yükselmesine ayak uydurmuş."- Z. Selimoğlu.
4 . jeoloji Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi.

YÜKSELMEK Nedir?


1 . Yükseğe çıkmak: "Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
2 . Fiyat, çoğalmak, artmak.
3 . Aşaması artmak.
4 . Unvan, rütbe vb. ilerlemek.
5 . mecaz Güçlenmek, şiddetlenmek: "Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
6 . mecaz Yüce duruma gelmek, yücelmek: "Benim gözümde bu davranışıyla yükseldi."- .

A A A D I K L M P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Parıldamak,

9 Harfli Kelimeler

Parıldama,

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Daralmak, Darılmak, Iralamak, Kaldırma, Larpadak, Makaralı, Parlamak, Parmaklı, Pırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Aklımda, Alarmak, Aldırma, Aparmak, Araplık, Ardılma, Arılama, Arpalık, Dalamak, Damaklı, Damarlı, Daralma, Darılma, Iralama, Kalamar, Kapılma, Kaplama, Karılma, Karlama, Kıprama, Malkara, Markalı, Paklama, Palamar, Paralık, Parlama, Pırlama, Rakamlı, Rampalı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Akdarı, Aklama, Alarma, Alpaka, Amalık, Apalak, Aparma, Araklı, Aralık, Aramak, Arkalı, Armada, Armalı, Dalama, Dalmak, Damalı, Darlık, Iklama, Iramak, Kamalı, Kamara, Kapalı, Kapama, Kapıda, Kaplam, Karalı, Karama, Karıma, Kırpma, Madara, Makara, Malkar, Paldım, Paralı, Parlak, Parmak, Pırlak,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Akala, Alaka, Alarm, Alkım, Almak, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Dalak, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dılak, Drama, Irama, Irmak, Kadar, Kalım, Kalıp, Kalma, Kaplı, Kapma, Karlı, Karma, Kılma, Kıpma, Kırma, Klapa, Kramp, Lakap, Maada, Malak, Maral,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adap, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alma, Amal, Apak, Arak, Arap, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Dama, Dara, Darı, Darp, Dram, Irak, Kadı, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kapı, Kara, Karı, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alp, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Lap, Mal, Pak, Pal, Pır, Ram, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.