PARÇALAYICI (TDK)

Parçalara ayıran.

Parçalayıcı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı P sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRAN Nedir?

Işığı yalın ögelerine ayırma özelliği olan.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

A A A C I I L P R Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Parçalayıcı,

10 Harfli Kelimeler

Paralayıcı,

8 Harfli Kelimeler

Ayrıcalı, Paralıca,

7 Harfli Kelimeler

Arayıcı, Arpaçay, Aylarca, Çalpara, Çarpıcı, Çarpılı, Çayırlı, Parçacı, Parçalı, Yarıçap,

6 Harfli Kelimeler

Alaycı, Alçıcı, Apayrı, Araçlı, Arapça, Arpacı, Ayarcı, Ayarlı, Ayıplı, Ayıraç, Ayrıca, Ayrılı, Çapacı, Çapalı, Çıralı, Lapacı, Paçacı, Paçalı, Paraca, Paracı, Paralı, Yapıcı, Yapılı, Yaralı, Yarıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acılı, Açıcı, Alaca, Alıcı, Apacı, Aracı, Arıcı, Arpçı, Ayıcı, Ayraç, Ayrıç, Carlı, Çalap, Çalar, Çapar, Çapla, Çaplı, Çarpı, Çaycı, Çayır, Çaylı, Çıpır, Çırpı, Ilıca, Paçal, Parça, Parya, Paylı, Yalpa, Yalpı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Açar, Alay, Alçı, Alıç, Araç, Arap, Arlı, Arpa, Arya, Ayal, Ayar, Ayça, Ayıp, Ayla, Aylı, Ayrı, Çalı, Çapa, Çıpa, Çıra, Irıp, Lapa, Larp, Paça, Pala, Para, Raca, Yalı, Yapı, Yara, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Ala, Alp, Ara, Arı, Arp, Aya, Ayı, Car, Çal, Çap, Çar, Çay, Ira, Lap, Pal, Pay, Pır, Rap, Ray, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.