PARÇALANABİLİR (TDK)

Parçalanmaya uğrayabilen (atom, madde).

Parçalanabilir kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi B , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi R . Başı P sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

PARÇALANMA Nedir?

Parçalanmak işi.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

A A A A B L L N P R R Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Balinalar,

7 Harfli Kelimeler

Anapara, Çalpara,

6 Harfli Kelimeler

Araban, Arapça, Balina, Biilaç, Bilinç, Çapari, Çarpan, İbrani, Lapina, Lipari, Pirana, Pirina, Pirinç,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Abani, Alnaç, April, Araba, Arabi, Balar, Banal, Baran, Barça, Bilar, Bilir, Birli, Çalap, Çalar, Çapar, Çapla, Çilli, Çinli, Çipil, Laçin, Naçar, Nalça, Paçal, Palan, Parça, Piliç, Pilli, Ralli,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Açan, Açar, Alan, Alil, Anaç, Anal, Araç, Arap, Arpa, Bala, Bana, Bani, Bara, Bari, Bili, Bina, Bini, Bira, Biri, Briç, Çaba, Çapa, Çini, İbra, İçin, İçli, İlaç, İlan, İliç, İlla, İnal, İpçi, İrap, İrin, Lain, Lala, Lapa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ala, Ali, Alp, Ana, Ani, Ara, Ari, Arp, Baç, Bal, Ban, Bap, Bar, Bin, Bir, Çal, Çan, Çap, Çar, Çil, Çip, Çir, İla, İnç, İni, İri, Lal, Lan, Lap, Lir, Nal, Nar, Pal, Piç, Pil, Pir, Rab, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Al, An, Ar, İç, İl, İn, İp, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.