PAPYEKUŞE (TDK)

Kuşe kâğıdı: "Hayat önümüzde hiç yazılmamış bomboş papyekuşe bir sayfa gibidir."- H. Taner.

Papyekuşe kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Y , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi U , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi E . Başı P sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOMBOŞ Nedir?

Büsbütün, tamamen boş: "Güneşin doğacağı tarafa giden yol bomboştu."- Ö. Seyfettin.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KUŞE Nedir?

Özen isteyen baskı işlerinde kullanılan, parlak, düzgün, pürüzsüz, kaygan kâğıt.

PAPYEKUŞE Nedir?

Kuşe kâğıdı: "Hayat önümüzde hiç yazılmamış bomboş papyekuşe bir sayfa gibidir."- H. Taner.

SAYFA Nedir?


1 . Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife.
2 . Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm: "Sanat sayfası."- .
3 . mecaz Konu.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZILMA Nedir?

Yazılmak işi: "Ancak onun gibi düşçü olanların yapabileceği bir atılımla gönüllü yazılmasını minnet ve şükranla karşıladı."- A. İlhan.

A E E K P P U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Papyekuşe,

5 Harfli Kelimeler

Keşap, Peyke,

4 Harfli Kelimeler

Epey, Eşek, Eşey, Eşya, Kaşe, Kupa, Kuşe, Paye, Pepe, Peyk, Pupa, Uşak, Uyak, Yeke,

3 Harfli Kelimeler

Aşk, Eke, Epe, Kap, Kaş, Kay, Kep, Keş, Kup, Kuş, Pak, Pay, Pek, Peş, Pey, Şak, Şap, Şek, Şey, Şua, Yak, Yaş, Yek,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Aş, Ay, Ek, Eş, Ey, Ke, Pe, Şe, Şu, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.