PAPARAZİ (TDK)


1 - Duygu sömürüsüne dayalı değesiz ve yararsız yazılar yazan.
2 - Kırtasiyeci.

Paparazi kelimesi baş harfi P son harfi İ olan bir kelime. Başında P sonunda İ olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi İ . Başı P sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAYALI Nedir?


1 . Dayanmış olan.
2 . İlgili, dair, müstenit, mebni: "Kanun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz."- Anayasa.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

KIRTASİYE Nedir?


1 . Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı araç ve gereçlerinin bütünü.
2 . Kâğıtla yapılan işlemler.

KIRTASİYECİ Nedir?


1 . Kırtasiye satan kimse.
2 . sıfat, mecaz Bürokrat.

SÖMÜRÜ Nedir?

Sömürme işi.

YARARSIZ Nedir?

Yarar sağlamayan, yararı olmayan, işe yaramayan, faydasız, nafile.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A A P P R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Papara, Papazi,

5 Harfli Kelimeler

Arazi, Ariza, Papaz, Parpa, Pazar,

4 Harfli Kelimeler

Apaz, Arap, Araz, Arpa, Azap, Azar, İrap, Papa, Para, Priz, Zara, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ara, Ari, Arp, Arz, Aza, Pir, Rap, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Az, İp, İz, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.