PANTOGRAF (TDK)

Bir biçimi büyülterek veya küçülterek kopya etmek için kullanılan kollu, eklemli bir tür cetvel.

Pantograf kelimesi baş harfi P son harfi F olan bir kelime. Başında P sonunda F olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi O , altıncı harfi G , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi F . Başı P sonu F olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

CETVEL Nedir?


1 . Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik.
2 . Liste, çizelge: "O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin.

EKLEMLİ Nedir?

Eklemi olan.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KOLLU Nedir?


1 . Kolu olan: "Kollu sandalye."- .
2 . Herhangi bir biçimde kolu olan.

KOPYA Nedir?


1 . Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı: "Edebiyatımız iptidai, resmimiz basit, felsefemiz kopya, okuma yazma bilmek bir irfan sayılıyor."- P. Safa.
2 . Suret çıkarma işi.
3 . Bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma.
4 . Yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt.
5 . sıfat Taklit edilmiş olan: "Hanımlar köşe minderinin sağ duvarındaki birkaç kopya resme daldılar."- H. E. Adıvar.
6 . biyoloji Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı, klon.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A F G N O P R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Pantograf,

7 Harfli Kelimeler

Patrona,

6 Harfli Kelimeler

Anafor, Angora, Frapan, Patron, Pranga, Tarpan,

5 Harfli Kelimeler

Afgan, Agora, Agraf, Aport, Apotr, Argon, Fagot, Fanta, Nafta, Organ, Pafta, Pagan, Paraf, Prafa, Tafra, Tango, Tapan, Tapon, Taraf, Tonga, Torna, Trafo,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Agop, Anot, Aort, Araf, Arap, Argo, Arpa, Font, Fora, Fota, Garp, Gato, Naat, Nara, Nato, Nota, Onar, Onat, Oran, Orta, Pano, Para, Pata, Pota, Rant, Rota, Tapa, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ana, Ant, Ara, Arp, Art, Ata, Fan, Far, Fon, Gaf, Gar, Nar, Not, Ona, Ora, Org, Pat, Pof, Pog, Pot, Raf, Rap, Rop, Rot, Tan, Tar, Ton, Top, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, Ar, At, Fa, Of, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.