PANDANTİF (TDK)

İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı: "Açık boyundaki iri zümrüt taşlı platin pandantifine, elindeki büyük altın çantaya bakarak şaşıyordu."- Ö. Seyfettin.

Pandantif kelimesi baş harfi P son harfi F olan bir kelime. Başında P sonunda F olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi F . Başı P sonu F olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BAKARAK Nedir?

Göre: "Sen onlara bakarak daha anlayışlısın."- .

BOYNA Nedir?

Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek, boyana.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇANTA Nedir?

Kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek vb. koyup taşımaya yarayan kap: "Yanından hiç ayırmadığı çantasında bir kütüphane bulursunuz."- Y. Z. Ortaç.

DEĞERLİ Nedir?

Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli: "Hiç olmazsa susmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlardır."- M. Ş. Esendal.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

PANDA Nedir?


1 . Etçillerden, Avustralya ile Himalaya ormanlarında yaşayan, tüyleri sık ve pas kırmızısı renginde, karnı, bacakları kara, postu beğenilen bir hayvan (Ailurus fulgens).
2 . Çin'de yaşayan, ayı iriliğinde, siyah beyaz renkli otçul bir hayvan.

PANDANTİF Nedir?

İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı: "Açık boyundaki iri zümrüt taşlı platin pandantifine, elindeki büyük altın çantaya bakarak şaşıyordu."- Ö. Seyfettin.

PLATİN Nedir?

Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23, yoğunluğu 21,
4 olan, 175
5 °C'de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element (simgesi Pt).

ŞAŞI Nedir?


1 - Birbirine koşut görme ekseni olmayan (göz ya da kimse).
2 - Gözlerini çarpıtarak.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAŞLI Nedir?


1 . İçinde taş olan, taş karışmış olan (tahıl, bakliyat vb.): "Yağsız köpüklü ayranlar içmiş, taşlı bulgur pilavı yemişler."- S. F. Abasıyanık.
2 . Üzerinde taş bulunan: "İri taşlı tespihinin parmakları arasında arada bir şıkırdaması..."- R. N. Güntekin.
3 . Üzerinde süs taşı bulunan: "Taşlı yüzük."- .

ZİNCİR Nedir?


1 . Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ.
2 . Art arda gelen şeylerin oluşturduğu dizi: "Otomobillerin bitmez tükenmez zinciri üzerinden geçiyor."- A. İlhan.
3 . Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan alet.
4 . Altın veya gümüşten yapılmış takı.
5 . eskimiş Hükümlülerin eline, ayağına vurulan demir bağ: "Elleri, ayakları kalın baklalı zincirle bağlı biçarenin."- R. Enis.

ZÜMRÜT Nedir?


1 . Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı, doğal alüminyum ve berilyum silikatı.
2 . sıfat Bu taştan yapılan: "Parmağındaki zümrüt yüzüğü ile bu salonda herkesin saygı gösterdiği bir varlıktı."- M. Ş. Esendal.
3 . isim Koyu yeşil renk.
4 . sıfat Bu renkte olan: "Zümrüt çayırlar."- .

A A D F N N P T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Pandantif,

6 Harfli Kelimeler

Difana, Pianta,

5 Harfli Kelimeler

Aidat, Datif, Fanta, Fanti, Fidan, İntan, Nadan, Nafia, Nafta, Pafta, Panda, Tanin, Tapan,

4 Harfli Kelimeler

Adap, Afat, Anif, Dana, Data, Fani, İfna, İfta, İnan, İnat, İtap, İtfa, Naat, Nafi, Naif, Naip, Nida, Pata, Pati, Tapa, Tapi,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Afi, Aft, Ait, Ana, Ani, Ant, Ata, Ati, Din, Dip, Fan, Fin, Fit, İfa, İta, Nan, Pat, Tan, Tin, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, An, At, Fa, İn, İp, İt, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.