PALMİTİL (TDK)

Palmitik asitten türeyen C15H31-CO formülündeki tek değerli kök.

Palmitil kelimesi baş harfi P son harfi L olan bir kelime. Başında P sonunda L olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L . Başı P sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASİT Nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, °hamız.

DEĞERLİ Nedir?

Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli: "Hiç olmazsa susmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlardır."- M. Ş. Esendal.

FORM Nedir?


1 . Biçim, şekil: "Her çeşit üslup ve form sanat yaratması için yararlı olabilir."- H. Taner.
2 . Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu.
3 . İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

FORMÜL Nedir?


1 . Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı.
2 . Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek: "Cevap formülü son derece basit idi."- F. R. Atay.
3 . Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım.
4 . tıp (***) Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram.
5 . matematik Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım.
6 . mecaz Çıkar yol, tutulan yol, yöntem: "Her yerde yapılabilen bir şey, yalnız formülleri, şekilleri değişir."- A. Gündüz.
7 . kimya Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı: "Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir."- .

PALMİTİK Nedir?

Doymuş bir yağ asidi CH3-(CH2)14-CO2H ve bu asitten türeyen birleşikler.

TÜRE Nedir?

Adalet.

A L L M P T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Palmitil,

7 Harfli Kelimeler

Talimli, Talipli,

6 Harfli Kelimeler

Amipli, İptila,

5 Harfli Kelimeler

İptal, İtila, Limit, Lipit, Milat, Milli, Milli, Mitil, Pilli, Plati, Talil, Talim, Talip,

4 Harfli Kelimeler

Alil, Alim, Amil, Amip, Amit, İlam, İlim, İlla, İmal, İmla, İtap, Mail, Mali, Malt, Miat, Pati, Pili, Tali, Tapi, Tipi,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alp, Alt, Ati, İla, İma, İta, İti, Lal, Lam, Lap, Lim, Mai, Mal, Mat, Mil, Mit, Pal, Pat, Pil, Pim, Tal, Tam, Tim, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, At, İl, İm, İp, İt, La, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.