PALİSAT (TDK)

Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı olan palisat dokusu teriminde geçer.

Palisat kelimesi baş harfi P son harfi T olan bir kelime. Başında P sonunda T olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi T . Başı P sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZÜMLEME Nedir?


1 . Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı.
2 . mecaz Edinilmiş bilgileri kendi öz malı durumuna getirme.

PALİSAT Nedir?

Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı olan palisat dokusu teriminde geçer.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

A A L P S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İpsala, Pastal, Pastil, Saatli,

5 Harfli Kelimeler

Aptal, Atlas, İptal, İspat, Lasta, Palas, Pasta, Patal, Plati, Salat, Salip, Salpa, Salta, Talas, Talip,

4 Harfli Kelimeler

Asal, Asap, Asil, Asit, Asla, Asli, İsal, İtap, Lapa, Lata, Pala, Pata, Pati, Pist, Saat, Sala, Salt, Sapa, Slap, Slip, Stil, Tali, Tapa, Tapi, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alp, Alt, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, İla, İsa, İta, Lap, Pal, Pas, Pat, Pil, Pis, Sal, Sap, Sit, Tal, Tas, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, At, İl, İp, İs, İt, La, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.