PAHASINA (TDK)

karşılığında, uğruna, ... için: "Treni kaçırmak pahasına onu bekledim."- .

Pahasına kelimesi baş harfi P son harfi A olan bir kelime. Başında P sonunda A olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi N , sekizinci harfi A . Başı P sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAÇIRMAK Nedir?


1 . Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak.
2 . Bir işi belirlenen zamanda yapamamak: "Maçı kaçırdım."- .
3 . (nsz) Zor kullanarak yanında götürmek: "Kız kaçırmak."- .
4 . Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek: "Fırsatı kaçırdım."- .
5 . Yararlanamamak: "Penaltıyı kaçırdı."- .
6 . Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak: "Söylene söylene adamı kaçırdı."- .
7 . (-den, nsz) Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak: "İcradan eşya kaçırdılar."- .
8 . (nsz), hukuk Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak: "Uyuşturucu kaçırmak."- .
9 . (nsz) Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek: "Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım."- H. Taner.
10 . (nsz) Sıvı, gaz vb. sızdırmak: "Çakmak, gaz kaçırıyor."- . "Makine buhar kaçırıyor."- . 1
1 . (-e) İstemeyerek altını kirletmek: "Donuna kaçırmak."- . 1
2 . (nsz) Delirmek: "Zavallı kaçırmış."- . 1
3 . Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek: "Usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim."- . 1
4 . (-i, -den) Birini veya bir şeyi göstermemek: "Karısını benden kaçırıyor."- . 1
5 . spor Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak. 1
6 . spor Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

PAHASINA Nedir?

karşılığında, uğruna, ... için: "Treni kaçırmak pahasına onu bekledim."- .

UĞRU Nedir?

Hırsız: "Şehrin en korkunç uğruları, katilleri buradan dışarı çıkamaz."- S. Birsel.

UĞRUN Nedir?

Gizlice.

A A A H I N P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Pahasına,

5 Harfli Kelimeler

Ashap, Haspa, Nasıp, Sahan, Sapan,

4 Harfli Kelimeler

Asap, Hasa, Paha, Saha, Sahn, Sana, Sanı, Sapa, Sıpa,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ana, Anı, Asa, Ası, Han, Hap, Has, Nas, Pah, Pas, Sah, San, Sap,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, As, Ha, Ih,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.