PADİŞAHÇI (TDK)

Padişah ya da padişahlık yanlısı (kimse, görüş).

Padişahçı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi H , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I . Başı P sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

PADİŞAH Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

PADİŞAHLIK Nedir?


1 . Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık.
2 . Padişahın görevi.
3 . Padişahın yönetimi.
4 . Padişahın saltanat dönemi.
5 . Padişah tarafından yönetilen ülke.

YANLI Nedir?

Yandaş.

A A D H I P Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Padişah,

5 Harfli Kelimeler

Ahşap, Hapçı, Şahap, Şapçı,

4 Harfli Kelimeler

Açış, Adap, Adaş, Ahçı, Ahdı, Ahşa, Apaş, Apış, Aşçı, Çapa, Çıpa, Daha, Dahi, Hadi, Haşa, Paça, Paha, Paşa,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Adi, Aha, Ahi, Aşı, Çap, Çip, Çiş, Dah, Dış, Dip, Diş, Haç, Had, Hap, Hiç, Hiş, Pah, Piç, Şad, Şah, Şap, Şıp, Şia, Şip,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ah, Aş, Ha, Ih, İç, İp, İş,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.