PISIRIKÇA (TDK)

Pısırık gibi, pısırığa yaraşır bir biçimde.

Pısırıkça kelimesi baş harfi P son harfi A olan bir kelime. Başında P sonunda A olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi I , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi A . Başı P sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

PISIRIK Nedir?

Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz, girgin karşıtı: "Beceriksiz mi beceriksiz, pısırık mı pısırık! A, ne yapayım ben böyle erkeği!.."- A. Ş. Hisar.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A I I I K P R S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Pısırıkça,

7 Harfli Kelimeler

Pısırık, Sarıkçı, Sırıkçı,

6 Harfli Kelimeler

Arıkçı, Çarpık, Isırık, Parkçı, Sapçık, Sırpça,

5 Harfli Kelimeler

Arpçı, Çakır, Çarık, Çarpı, Çıkar, Çıkra, Çıpır, Çırak, Çırpı, Irkçı, Kasır, Kıraç, Kısır, Saçık, Sapık, Sapkı, Sarık, Sıkça, Sırça, Sırık,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Arık, Asık, Asır, Askı, Çakı, Çark, Çıkı, Çıpa, Çıra, Irak, Irıp, Iska, Kaçı, Kapı, Karı, Kars, Kırç, Kısa, Park, Pars, Rakı, Raks, Saçı, Sarı, Sarp, Sıkı, Sıpa, Sıra, Sırp,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Arı, Ark, Arp, Ası, Ask, Çak, Çap, Çar, Ira, Irk, Isı, Kaç, Kap, Kar, Kas, Kıç, Kır, Pak, Pas, Pır, Rap, Saç, Sak, Sap, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Ar, As, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.