PIRTLAK (TDK)


1 . Pırtlamış, dışarı fırlamış, patlak: "Zatî Bey ellerini çırptı, pırtlak gözlü hafiye odaya girdi."- H. E. Adıvar.
2 . Kolayca kabuğundan dışarı çıkabilen: "Pırtlak üzüm."- .

Pırtlak kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı P sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

GİRDİ Nedir?

Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı: "Devlet işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır."- Anayasa.

GÖZLÜ Nedir?


1 . Gözü olan.
2 . Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan: "İri gözlü. Yeşil gözlü."- .
3 . Bölmesi veya gözleri olan: "Bu masa üç gözlüdür."- .
4 . Deliği olan: "Sık gözlü kalbur."- .

HAFİYE Nedir?

Dedektif.

KOLAYCA Nedir?


1 . Oldukça kolay.
2 . zarf (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden: "Evi kolayca bulduk."- .

PATLAK Nedir?


1 . Patlamış yer: "Karşısındakini kalpağından ta patlakları gözüken kunduralarına kadar bir süzdü."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat Patlayarak açılmış, yırtık, yarık: "Patlak davul."- .

PIRTLAK Nedir?


1 . Pırtlamış, dışarı fırlamış, patlak: "Zatî Bey ellerini çırptı, pırtlak gözlü hafiye odaya girdi."- H. E. Adıvar.
2 . Kolayca kabuğundan dışarı çıkabilen: "Pırtlak üzüm."- .

ÜZÜM Nedir?

Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

A I K L P R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Pırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Kartlı, Pırlak, Pıtrak,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Arkıt, Artık, Iltar, Itlak, Kalıp, Kalıt, Kaplı, Karlı, Katır, Katlı, Kırat, Kıtal, Ratıp, Tırak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Irak, Kalp, Kapı, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Larp, Pakt, Park, Plak, Rakı, Takı, Talk, Tapı, Tıpa, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alp, Alt, Arı, Ark, Arp, Art, Ira, Irk, Kal, Kap, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Lap, Pak, Pal, Pat, Pır, Pıt, Rap, Tak, Tal, Tar, Tık, Tıp, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.