PIRLAMAK (TDK)


1 . Kuş, herhangi bir şeyden ürküp uçmak.
2 . İnsan, bulunduğu yerden koşarak hemen uzaklaşmak.

Pırlamak kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı P sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HEMEN Nedir?


1 . Çabucak.
2 . Aşağı yukarı: "Hayır, yalnız ben değilim onu beğenmeyen, sevmeyen, hemen kimse beğenmiyor o şairi, sevmiyor."- N. Ataç.
3 . Yalnız, sadece.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KOŞA Nedir?


1 - Çift, eş, ikiz.
2 - Hep birlikte.

UÇMA Nedir?

Uçmak işi.

UÇMAK Nedir?

Cennet. uçmak (II) -ar (nsz)
1 . Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak: "Biraz havalanıp bir başka kayaya kadar uçtu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak.
3 . Sıvı, gaz veya buhar durumuna geçmek.
4 . Rengi solmak: "Rengi birdenbire uçtu."- P. Safa.
5 . Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek: "Bu gece tahta perde uçmuş."- .
6 . Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak.
7 . Belirmek: "Sakalı yeni çıkmış, yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu."- S. F. Abasıyanık.
8 . Patlayıcı madde ile parçalanmak.
9 . Uçar gibi dalgalanmak: "Elleri trençkotunun cebinde, gözlerini karşı kıyıya dikmiş, saçları savrulurcasına geriye uçuyor."- A. İlhan.
10 . Çok hızlı gitmek: "Hele bir asfalta çıkalım görürsünüz bey, derdi. Uçar bu bizim külüstür."- R. N. Güntekin. 1
1 . Hava yolu ile gitmek: "Yarın İstanbul'a uçuyorum."- . 1
2 . mecaz Yok olmak, ortadan kaybolmak: "Bütün kararları uçmuştu. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çok sevinmek. 1
4 . argo Keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan sonra hayal âlemine dalıp gitmek. 1
5 . şaka yollu Aşırılmak: "Bizim kitaplar uçmuş."- . 1
6 . din b. (***) Dinî inanışa göre ruh ölümden sonra göğe yükselmek.

UÇMAK Nedir?


1 - (Kuş, kanatlı böcek vb. için) Hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak.
2 - (Uçak vb. için) Özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak.
3 - Gaz ya da buhar durumuna geçmek.
4 - Solarak yok olmak.
5 - Aşırılmak.
6 - Rüzgâr ya da başka bir neden dolayısıyla yerinden ayrılıp uzağa gitmek.
7 - Yüksek yerden düşmek ya da yuvarlanmak.
8 - Çok sevinmek.
9 - Yok olmak, ortadan kaybolmak.
10 - Belirmek. 1
1 - Patlayıcı madde ile parçalanmak. 1
2 - Uçar gibi dalgalanmak. 1
3 - Çok hızlı gitmek. 1
4 - Hava yolu ile gitmek. 1
5 - (Dinsel inanışa göre) Ruh, ölümden sonra göğe yükselmek.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

UZAKLAŞMA Nedir?

Uzaklaşmak durumu.

UZAKLAŞMAK Nedir?


1 . Bir şeyden, bir yerden veya kimseden ayrılıp uzağa gitmek: "Yürüyüp gittiğini görmemek için uzaklaştı."- R. H. Karay.
2 . mecaz Yabancılaşmak, ilgisi azalmak: "Bu genç kız yaşasaydı, sevdiği adamın günden güne kendisinden uzaklaştığını görecekti."- R. N. Güntekin.

ÜRKÜ Nedir?

Topluluğu saran ortak korku, panik.

A A I K L M P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Parmaklı, Pırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Araplık, Arpalık, Kapılma, Karılma, Kıprama, Markalı, Paralık, Pırlama, Rakamlı, Rampalı,

6 Harfli Kelimeler

Amalık, Araklı, Aralık, Arkalı, Armalı, Iklama, Iramak, Kamalı, Kapalı, Kaplam, Karalı, Karıma, Kırpma, Malkar, Paralı, Parlak, Parmak, Pırlak,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alkım, Almak, Irama, Irmak, Kalım, Kalıp, Kalma, Kaplı, Kapma, Karlı, Karma, Kılma, Kıpma, Kırma, Klapa, Kramp, Lakap, Malak, Maral, Marka, Parka, Plaka, Rakam, Rakım, Ramak, Rampa,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Apak, Arak, Arap, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Irak, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kapı, Kara, Karı, Kral, Laka, Lama, Lapa, Larp, Mala, Mapa, Mark, Pala, Para, Park, Plak, Rakı, Ramp,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alp, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Lap, Mal, Pak, Pal, Pır, Ram, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.