PIHTILAŞTIRMA (TDK)

Pıhtılaştırmak işi.

Pıhtılaştırma kelimesi baş harfi P son harfi A olan bir kelime. Başında P sonunda A olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi I , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı P sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PIHTILAŞTIRMAK Nedir?

Pıhtı durumuna getirmek.

A A H I I I L M P R T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Pıhtılaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Hatırlatış, Pıhtılaşma, Tartışılma, Tartışmalı,

9 Harfli Kelimeler

Alıştırma, Apıştırma, Atıştırma, Attırılma, Hapşırtma, Haşırtılı, Ihtırılma, Ilıştırma, Patırtılı, Tıpışlama,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Arıtılış, Arıtılma, Aşırılma, Hapşırma, Hırlaşma, Hırlatma, Işılatma, Pırtlama, Taptırma, Tartılış, Tartılma, Tartımlı, Tartışma,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Artımlı, Aşırtma, Aştırma, Atlatış, Attırış, Attırma, Harıltı, Haşırtı, Hatırat, Hatırlı, Hırıltı, Hırlama, Hışıltı, Hışımlı, Hışırtı, Hışlama, Ihtırma, Işılama, Mırıltı, Parıltı, Patırtı, Pırıltı, Pırlama, Pıtırtı, Rampalı, Şapırtı, Şarıltı, Şıpırtı, Şırıltı, Şırlama, Tahtalı, Tapırtı, Taratış, Tartılı, Taşırma, Taşıtma, Taşralı, Tımarlı, Tıpırtı,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Ahırlı, Alaşım, Alışma, Altmış, Apışma, Aratış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atılım, Atılış, Atılma, Atışma, Haşarı, Hatalı, Hatıra, Hıltar, Ihlama, Ilıtma, Işıltı, Işıtım, Işıtma, Itırlı, Ittıla, Maaşlı, Maşalı, Maşlah, Matrah, Pahalı, Paralı, Partal, Paşalı, Rıhtım, Şamalı, Şartlı,

5 Harfli Kelimeler

Ahlat, Ahşap, Alarm, Almaş, Aptal, Artım, Artış, Artma, Aşılı, Aşırı, Atılı, Halat, Hamal, Hamla, Haram, Harap, Harım, Harlı, Harta, Haşat, Haşıl, Hatıl, Hatır, Hatta, Hımış, Hırlı, Hışım, Hışır, Ilıma, Iltar, Irama, Işıma, Iştır, Itrah, Mahal, Mahra, Maral, Martı, Matah, Matla,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Ahşa, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Apaş, Apış, Arap, Arış, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Hala, Halı, Halt, Hamt, Hara, Harp, Hart, Haşa, Hata, Hırt, Ihma, Ilım, Irıp, Işıl,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ala, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ata, Hal, Ham, Hap, Har, Hat, Hır, Ira, Lam, Lap, Mal, Maş, Mat, Mıh, Pah, Pal, Pat, Pır, Pıt, Ram, Rap, Rıh, Şah, Şal, Şap, Şat, Şıp, Tal, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ar, Aş, At, Ha, Ih, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.