PIHTILAŞTIRICI (TDK)

Pıhtılaşmayı sağlayan.

Pıhtılaştırıcı kelimesi baş harfi P son harfi I olan bir kelime. Başında P sonunda I olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi I , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi I , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi I . Başı P sonu I olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PIHTI Nedir?

Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı: "Topla parçalanmış, taşlarında kan pıhtıları duran bir siper önünde sırayla şehit mezarlarına kadar gelmişim."- H. E. Adıvar.

PIHTILAŞMA Nedir?

Sıvı durumdan pıhtı durumuna geçme, pıhtılaşmak işi.

A C H I I I I I L P R T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Haşırtılı, Hırıltıcı, Hışırtılı, Patırtılı,

8 Harfli Kelimeler

Arıtılış, Tartılış,

7 Harfli Kelimeler

Arıtıcı, Attırış, Cırıltı, Harıltı, Haşırtı, Hatırlı, Hırıltı, Hışıltı, Hışırtı, Parıltı, Patırtı, Pırıltı, Pıtırtı, Şapırtı, Şarıltı, Şıpırtı, Şırıltı, Tapırtı, Tartıcı, Tartılı, Tatlıcı, Tıpırtı, Tıraşlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıtış, Ahırlı, Arıtış, Aşırtı, Atılış, Halıcı, Hıltar, Işıltı, Itırlı, Ittıla, Şartlı, Şıracı, Şıralı, Tartıl, Tartış, Tıpalı, Tırtıl,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Arıcı, Artış, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Atıcı, Atılı, Carlı, Harlı, Haşıl, Hatıl, Hatır, Hırlı, Hışır, Ilıca, Iltar, Iştır, Itrah, Pıhtı, Pırtı, Ratıp, Şaplı, Şatır, Tahıl, Tapış, Tartı, Taşıl, Taşıt, Taşlı, Tatlı, Tıraş, Tırıl,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Alış, Altı, Apış, Arış, Arlı, Artı, Aşıt, Atıl, Atış, Atlı, Cart, Chat, Cırt, Hacı, Halı, Halt, Harp, Hart, Hırt, Irıp, Işıl, Itır, Larp, Pışt, Raht, Şart, Şıra, Taht, Tapı, Tarh, Tart, Tıpa, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alp, Alt, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Car, Hac, Hal, Hap, Har, Hat, Hır, Ira, Lap, Pah, Pal, Pat, Pır, Pıt, Rap, Rıh, Şah, Şal, Şap, Şat, Şıp, Tal, Tar, Taş, Tat, Tıp, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Ar, Aş, At, Ha, Ih, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.