PÜSKÜRTME (TDK)


1 . Püskürtmek işi.
2 . Sulu boya püskürterek çeşitli tonlarda yüzeyler elde etme tekniği veya bu teknikle yapılmış resim.
3 . sıfat Püskürtülerek yapılmış: "Püskürtme sıva."- .
4 . sıfat Sıçramış, fırlamış: "Kızın ipek çorapları püskürtme çamur içinde kalmıştı."- H. Taner.

Püskürtme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı P sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

ÇAMUR Nedir?


1 . Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık: "Ayakkabılarımızın altındaki kırmızı renkli, arasından kuru otlar fırlamış çamurun ağırlığını duyar gibi oluyorum."- R. H. Karay.
2 . sıfat, mecaz Sataşkan, çevresini tedirgin eden, sulu, arsız (kimse): "Çamur oyuncu ile dürüst oyuncuyu herkes karıştırıyor."- H. Taner.
3 . halk ağzında Yapı işlerinde kullanılan çeşitli malzemeden oluşmuş harç.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

ÇORAP Nedir?

Pamuk, yün vb.nden örülen, ayağa giyilen giyecek: "Köşede bağdaş kurmuş, önce kunduralarını, sonra da çoraplarını çıkarmış."- S. F. Abasıyanık.

ETME Nedir?

Etmek işi.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İPEK Nedir?


1 . İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel: "Hamam takımları hep sırma ve ipek işlemeli imiş."- S. Birsel.
2 . sıfat Bu telden yapılmış: "İpek gömlek. İpek çorap."- .

PÜSKÜRTME Nedir?


1 . Püskürtmek işi.
2 . Sulu boya püskürterek çeşitli tonlarda yüzeyler elde etme tekniği veya bu teknikle yapılmış resim.
3 . sıfat Püskürtülerek yapılmış: "Püskürtme sıva."- .
4 . sıfat Sıçramış, fırlamış: "Kızın ipek çorapları püskürtme çamur içinde kalmıştı."- H. Taner.

PÜSKÜRTMEK Nedir?


1 . Püskürme işini yaptırmak.
2 . Hızla ve savurtarak çıkarmak.
3 . Fışkırtmak.
4 . mecaz Geri dönmek zorunda bırakmak: "Düşmanı hem de kanadı kırık hâlimizle, hangi güçle geri püskürttük?"- H. Taner.

PÜSKÜRTÜ Nedir?

Lav.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SIVA Nedir?


1 . Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç.
2 . Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası.

SULU Nedir?


1 . Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı: "Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır?"- R. N. Güntekin.
2 . Suyu çok olan: "Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu."- Ö. Seyfettin.
3 . İçine su katılmış, sulandırılmış olan: "Sulu süt."- .
4 . mecaz Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse): "Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum. Bilirim sarhoşluğu suludur."- M. Ş. Esendal.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

E K M P R S T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Püskürtme, Süpürtmek,

8 Harfli Kelimeler

Küstürme, Püskürme, Süpürmek, Süpürtme, Sürütmek,

7 Harfli Kelimeler

Süpürme, Sürtmek, Sürümek, Sürütme, Tükürme, Ürkütme,

6 Harfli Kelimeler

Kürüme, Müspet, Pürtük, Sümter, Sürmek, Sürtme, Sürtük, Sürüme, Tümsek, Ürümek, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Kümes, Kürsü, Küsme, Küspe, Püsür, Pütür, Sperm, Sümek, Sümer, Sümük, Süper, Sürek, Sürme, Sürüm, Sütre, Tümür, Türkü, Türüm, Ürkme, Ürüme, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Kesp, Krem, Krep, Küme, Küpe, Küre, Kürt, Küsü, Mert, Mest, Mürt, Pert, Pest, Pres, Püre, Rest, Semt, Sert, Step, Ster, Süet, Süre, Sürü, Terk, Ters, Trük, Türe, Türk, Ümük, Ürem, Ürkü, Üste, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Erk, Kem, Kep, Ker, Kes, Ket, Küp, Kür, Küs, Küt, Met, Pek, Pes, Pür, Ret, Sek, Sem, Ser, Set, Süt, Tek, Tem, Ter, Tüm, Tüp, Tür, Üre, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Es, Et, Ke, Me, Pe, Re, Se, Te, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.