PÜSKÜRME (TDK)


1 . Püskürmek işi.
2 . sıfat Sık ve tek tek benekler durumunda olan.
3 . jeoloji Yanardağın, duman, kül ve lav çıkarması, indifa.

Püskürme kelimesi baş harfi P son harfi E olan bir kelime. Başında P sonunda E olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı P sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENEK Nedir?


1 . Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan: "Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır."- S. Birsel.
2 . gök bilimi Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

DUMA Nedir?

Rus parlamentosunun alt kanadı.

DUMAN Nedir?


1 . Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz: "Emin ol ki her sigara yakışta / Daha duman tüter tütmez ordayım."- B. S. Erdoğan.
2 . Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık: "Köyünün üstüne boz bir duman çökmüştü."- Y. Kemal.
3 . argo Kötü, yaman: "İşimiz duman. Hâlimiz duman."- .
4 . argo Esrar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

İNDİFA Nedir?


1 - (Yanardağlarda) Püskürme.
2 - Kızamık, kızıl vb. sayrılıklarda vücutta kırmızı lekeler görülme.

JEOLOJİ Nedir?

Yer bilimi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PÜSKÜRMEK Nedir?


1 . Ağzında bulunan bir sıvı veya toz durumundaki bir şeyi hızla savurtarak dışarı çıkarmak.
2 . (nsz) Yanardağ lav çıkarmak, indifa etmek.
3 . (nsz), mecaz Öfkeyi aniden dışarı vurmak: "Yeniden yepyeni bir insan olmak için zaman zaman bir volkan hâliyle bir şeyler püskürüyordum."- S. F. Abasıyanık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YANAR Nedir?

Kibrit.

YANARDAĞ Nedir?

Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan: "Vezüv ve Etna birer yanardağdır."- .

E K M P R S Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Püskürme, Süpürmek,

7 Harfli Kelimeler

Süpürme, Sürümek,

6 Harfli Kelimeler

Kürüme, Sürmek, Sürüme, Ürümek, Üsküre,

5 Harfli Kelimeler

Kümes, Kürsü, Küsme, Küspe, Püsür, Sperm, Sümek, Sümer, Sümük, Süper, Sürek, Sürme, Sürüm, Ürkme, Ürüme,

4 Harfli Kelimeler

Kesp, Krem, Krep, Küme, Küpe, Küre, Küsü, Pres, Püre, Süre, Sürü, Ümük, Ürem, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Erk, Kem, Kep, Ker, Kes, Küp, Kür, Küs, Pek, Pes, Pür, Sek, Sem, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Es, Ke, Me, Pe, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.