PÜRÜZLÜLÜKÖLÇER (TDK)

Bir yüzeyin pürüzlülüğünü bir yoklayıcı aracılığıyla incelemeyi sağlayan aygıt.

Pürüzlülükölçer kelimesi baş harfi P son harfi R olan bir kelime. Başında P sonunda R olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi K , onbirinci harfi Ö , onikinci harfi L , onüçüncü harfi Ç , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı P sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACILIĞIYLA Nedir?

Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla: "Ben bu işi Ahmet'in aracılığıyla yaptırdım."- .

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

PÜRÜZ Nedir?


1 . Bir şeyin düzgünlüğünü bozacak çıkıntı, gedik veya kusur: "Cildin pürüzleri."- .
2 . mecaz Engel, güçlük.

PÜRÜZLÜ Nedir?


1 . Pürüzü olan: "Pürüzlü cilt."- .
2 . Boğuk ve bozuk (ses): "Sesi hâlâ pürüzlü idi."- H. Taner.
3 . mecaz Karışık, güç (durum, iş): "Mesele pürüzlüdür, bir skandal hâlini almasından korkulur."- R. H. Karay.

YOKLAYICI Nedir?

Bir nesnenin yüzey konumunı çok duyarlı olarak belirleyen algılayıcı.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

E K L L L P R R Z Ç Ö Ü Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ölçülülük,

8 Harfli Kelimeler

Lüpçülük, Pürçüklü,

7 Harfli Kelimeler

Çürüklü, Köprülü, Ölçülük, Pürüzlü,

6 Harfli Kelimeler

Çöllük, Çöplük, Kölçer, Ölçülü, Ölülük, Özürlü, Pürçek, Pürçük, Üçüzlü, Ürkülü,

5 Harfli Kelimeler

Çekül, Çökel, Çöplü, Çörek, Çörkü, Çözük, Çükür, Çürük, Köprü, Körpe, Külçe, Küllü, Küplü, Löpür, Lüpçü, Ölçek, Ölçer, Örülü, Özerk, Özlük, Pelür, Pöçük, Pürüz, Üçler, Üçlük, Ülker, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Köle, Köre, Krep, Küpe, Küre, Lüle, Öçlü, Ökçe, Öküz, Ölçü, Ölük, Örek, Örük, Özek, Özel, Özlü, Özür, Püre, Röle, Üçer, Üçlü, Üçüz, Ülke, Ülkü, Ürkü, Üzre, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çöl, Çöp, Çöz, Çük, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kep, Ker, Kez, Kör, Köz, Kül, Küp, Kür, Lep, Lök, Löp, Lük, Lüp, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öze, Peç, Pek, Pöç, Pür, Üre, Zer, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Ke, Le, Öç, Öz, Pe, Re, Üç, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.