PÜFLEMEK (TDK)

Söndürmek veya soğutmak için üflemek.

Püflemek kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi F , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı P sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SOĞUTMAK Nedir?


1 . Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak: "Suyu soğutmak."- .
2 . (-den), mecaz Herhangi bir durum, kişi, olay; birine, bir yere veya bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak: "Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuştu."- R. N. Güntekin.

SÖNDÜRMEK Nedir?


1 . Ateş ve ışığın yanmasına, aydınlatmasına son vermek: "Parmağının ucuna kadar gelen alevi yere atıyor, terliğiyle basarak söndürüyor."- P. Safa.
2 . Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak: "Çocuk balonu söndürdü."- .
3 . mecaz Tutku ve duyguları yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek: "Böyle zamanlarda Hacı'da ateşi ateşle söndürmekten başka çare olmadığını bilirim."- R. N. Güntekin.

ÜFLEME Nedir?

Üflemek işi.

ÜFLEMEK Nedir?


1 . Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek, üfürmek: "İki senedir sigaralarının dumanlarını burnuma üflediği yetmemiş gibi şimdi de bana oyun etmeye kalkışıyor."- A. Gündüz.
2 . (-i) Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek: "İdris iskele başında salep güğümünün altındaki eleme kömürlerin küllerini üflüyor."- S. F. Abasıyanık.
3 . (-i) Nefesli çalgıları çalmak: "Arkadaş çalgısını bir iki defa üfledikten sonra döndü."- O. C. Kaygılı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E F K L M P Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Püflemek,

7 Harfli Kelimeler

Küpleme, Püfleme, Üflemek,

6 Harfli Kelimeler

Üfleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Fekül, Felek, Kelem, Kelep, Kepme, Melek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Feke, Füme, Kefe, Kele, Keme, Küfe, Küme, Küpe, Leke, Meke, Mülk, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Ekü, Elk, Epe, Fek, Fel, Kel, Kem, Kep, Küf, Kül, Küp, Lef, Lep, Lük, Lüp, Pek, Püf,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Fe, Ke, Le, Me, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.