OZANSI (TDK)

Ozanı andıran, ozana benzeyen, ozan gibi.

Ozansı kelimesi baş harfi O son harfi I olan bir kelime. Başında O sonunda I olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi I . Başı O sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

A I N O S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ozansı,

5 Harfli Kelimeler

Ansız,

4 Harfli Kelimeler

Anız, Ozan, Sanı, Zona,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ası, Azı, Nas, Naz, Ona, Ons, San, Saz, Son, Zan,

2 Harfli Kelimeler

An, As, Az, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.