OZANLIK (TDK)

Ozan olma özelliği.

Ozanlık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı O sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A I K L N O Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ozanlık,

6 Harfli Kelimeler

Kozalı,

5 Harfli Kelimeler

Anlık, Azlık, Kalın, Kanlı, Kazıl, Kızan, Kolan, Kolza, Kozan, Lakoz, Nakız, Nazlı, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Anık, Anız, Azık, Azol, Kanı, Kano, Kazı, Kına, Klan, Klon, Kola, Koza, Ozan, Zınk, Zoka, Zona, Zonk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Anı, Azı, Kal, Kan, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Kol, Koz, Lak, Lan, Laz, Lok, Nal, Naz, Ona, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Az, La, Ok, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.